دانلود جزوه جغرافیای شهری – کد 345

فهرست مطالب جزوه جغرافیای شهری :

بخش اول:

 • جغرافیای شهری چیست؟
 • مفهوم پراکندگی فضایی در جغرافیای شهری
 • جنبه های فضایی توسعه شهری از دو دیدگاه
 • محورهای اصلی در چارچوب مطالعات جغرافیای شهری
 • قلمروهای جغرافیای شهری
 • قلمرو مطالعات جغرافیای شهری سنتی
 • قلمرو مطالعات جغرافیای شهری جدید
 • نمونه هایی از تأثیر ارزش های اجتماعی – اقتصادی نظام حاکم بر شرایط داخلی شهرها
 • سیر تکوینی نظرات و مطالعات در جغرافیای شهری
 • نظریه ژرژ کهل
 • مطالعات آلفرد هتنر
 • نظریه اتو اشلوتر
 • نظرات فردریک راتزل
 • نظرات چارلز کولی
 • نظرات الن چرچیل سمپل
 • نظرات پتریک گدس
 • نظرات گریفیت تیلور
 • دوره های تحول در مطالعات جغرفیای شهری
 • دوره جغرفیای سنتی
 • دوره انقلاب کمی
 • دوره نظریه های اجتماعی و مکتب های فلسفی
 • مکتب ساخت گرایی در تحولات جغرافیای شهری
 • سطوح مطالعاتی در جغرافیای شهری
 • اهمیت مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری
 • ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری
 • عوامل جهانی در ارتباط با مسائل شهری
 • پنج عامل اساسی در مطالعه کلان از شهرهای کشورهای جهان سوم
 • دیدگاه ها در تحلیل مسائل جغرافیای شهری
 • اقتصاد سیاسی و جغرافیای شهری
 • تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری
 • میدان شهری و جغرافیای شهری
 • محیط محلی و جغرافیای شهری
 • مباحث برجسته و جدید در جغرافیای شهری
 • جغرافیای شهری و تصمیمات سیاسی
 • جغرافیای شهری و نقش دولت ها
 • جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی شهر
 • جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری و گروه های اجتماعی
 • جغرافیای شهری و توسعه پایدار
 • مفهوم توسعه پایدار شهری

بخش دوم:

 • نظریه ارنست برگس : ساخت شهر به صورت دوایر متحدالمرکز
 • رد نظریه برگس
 • نقد مبتنی بر بسط نظریه
 • نظریه همرهویت ساخت قطاعی شهر (توسعه شعاعی)
 • نظریه چانسی هریس و ادوارد آلمن : ساخت چندهسته ای
 • نظریه پترمن در مورد شهرهای انگلستان
 • نظریه ساخت ستاره ای شکل
 • نظریه موریس دوی
 • نظریه کالوین اشمیت : ساخت شهر با بررسی های آماری
 • نظریه رابرت دیکنسن : ساخت عمومی شهرها
 • نظریه ساخت طبیعی شهر
 • ساخت خطی یا کریدوری شهرها
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 52
حجم: 3 مگابایت
55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.