دانلود ترجمه مقاله دمای رنگی برای سایه روشن معماری

خلاصه

HBLEDها به عنوان یک بعد جدید برای طراحی سایه و روشن در معماری است. در مقایسه با  منابع نور سفید در گذشته مانند فلوروسانت و لامپ های هالید فلزی، HBLEDها نوری را عرضه می کنند که در آن طراحان بی نظیری دمای رنگ و لامپ رنگین را کنترل می کنند. این پیشرفت همراه با دو سوال مهم می باشد که عبارتند از: 1- چگونه باید درجه گرما استاندارد مرتبط و رنگی را با استفاده از لامپ های تولید شده براساس منابع نوری HBLED به کار برد و 2- محدودیت های مناسب برای متغیرهای رنگی برای دسته های LED چگونه است؟ پاسخ ها به این سوالات بر قبول کردن HBLEDها توسط طراحان نور معماری تثیر خواهد گذاشت.

کلمات کلیدی: لامپ رنگی، هم بستگی درجه حرارت رنگ، نور سفید، عمومی ساختن CCT متری، شاخه های LED

  • مقدمه

یکی از اهداف مربوط به مطالعه LED با درجه نور بالا (HBLED) گسترش دادن یک انرژی موثر و جایگزین کردن آن با منابع نور سفید مانند فلوروسانت و لامپ های هالید فلزی می باشد. اگر ما فراتر از هدف موثر بودن نور نگاه کنیم (برای مثال نور/ وات ورودی) ما با دو ملاک متریک مهم را برای طراحی نور معماری روبه رو می شویم: درجه حرارت هم بستگی رنگ و لامپ رنگی.

این نمی گوید که طراحان نور ضرورتا باید آشنا با اصول علمی متریک باشد. برای بیشتر کاربردها تنها تعیین کردن درجه حرارت رنگی لامپ ضروری می باشد، بر این اساس رنگ لامپ با استفاده از تولید و ساخت لامپ بیان می گردد. همه طراحان نور، درجه حرارت رنگی را در کاتالوگ های ساخت خود درج می کنند.

به هر حال اگر HBLED جایگزین لامپ های فلوروسانت و هالید متال شود، در این صورت تولید و ساخت LED نیاز به درج کردن مشابهی دارد که اخیرا در تولید لامپ به کار برده شده است. به طور خاص، تولید LED نیاز به فهم کامل هم بستگی متریک درجه حرارت رنگی و ارتباط آن با لامپ رنگی دارد. این فهم باید سپس در طراحی و تولاید HBLED برای در نظر گرفتن طراحی نور از نظر معماری در نظر گرفته شود.

  • درجه حرارت رنگی

هم بستگی درجه حرارت رنگی متریک براساس مفهوم درجه حرارت رنگی است که کمیته بین المللی نور (CIE) به صورت عبارت زیر آن را تعریف کرده است:

درجه حرارت رنگی: درجه حرارتی از تشعشع کننده Planckian است که در آن تشعشع دارای درجه یکسان رنگی است که آن را در شبیه سازی مشخص کرده اند.

تشعشع کننده Planckian نیز اشاره به تشعشع کننده پیکره سیاه دارد که یک شی تئوری با بازتابندگی صفر می باشد. تشعشع طیفی دارای توزیعی است که با استفاده از قانون تشعشع کننده Planckian در زیر تعیین می گردد:

Chromaticity and Color Temperature for Architectural Lighting
Ian Ashdown
Research Department
TIR Systems Limited
ABSTRACT
HBLEDs bring a new dimension to architectural lighting design: color. Compared to traditional “white” light sources
such as fluorescent and metal halide lamps, HBLEDs offer lighting designers unprecedented control over color
temperature and lamp chromaticity. This raises two important questions: 1) How should the correlated color
temperature metric used by lamp manufacturers be applied to HBLED-based light sources; and 2) What are appropriate
limits on chromaticity variances for LED clusters and arrays? The answers to these questions will influence the
acceptance of HBLEDs by architectural lighting designers.
Keywords: Lamp chromaticity, correlated color temperature, white light, generalized CCT metric, LED clusters
1. INTRODUCTION
One of the goals of high-brightness LED (HBLED) research is to develop energy-efficient replacements for traditional
“white” light sources such as fluorescent and metal halide lamps. If we look beyond the immediate goal of luminous
efficacy (i.e., lumens / input watt), we encounter two metrics of critical importance to architectural lighting designers:
correlated color temperature and lamp chromaticity.
This is not to say that lighting designers are necessarily familiar with the scientific basis of these metrics. For most
applications, it is necessary only to specify the lamp color temperature; the underlying issue of lamp chromaticity is
addressed by the lamp manufacturer. All the lighting designer sees is the rated color temperature as listed in the
manufacturer’s catalog.
If however HBLEDs are to replace fluorescent and metal halide lamps, LED manufacturers will need to address the
same issues that have been previously addressed by the lamp manufacturers. In particular, LED manufacturers will need
to fully understand the correlated color temperature metric and its relation to lamp chromaticity. This understanding
must then be considered in HBLED product design and communicated to the architectural lighting design community.

این فایل ورد ترجمه در 12 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 11 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

159,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.