دانلود استفاده از روغن های ضروری در پوشش های خوراکی زیست فعال


دانلود استفاده از روغن های ضروری در پوشش های خوراکی زیست فعال

چکیده :

خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس ها قبلا بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. مکانیسم عمل روغن های ضروری به خوبی مشخص نشده اما به نظر می رسد به طبیعت آبگریز آن ها مربوط می شود. استفاده از این ترکیبات طبیعی در صنایع غذایی می تواند یک جایگزین بالقوه باشد، اما هزینه های استفاده از آن و مشکلات دیگر، مانند عطر و بوی تند و سمیت بالقوه آن ها، استفاده از آن ها را در زمینه نگهداری از مواد غذایی محدود کرده است. یک استراتژی جالب توجه برای کاهش دوز اسانس در حین حفظ تاثیر اسانس، مخلوط کردن این ترکیبات طبیعی با فیلم های خوراکی / زیست تخریب پذیر است. این بررسی در مورد استفاده از اسانس به عنوان یک ترکیب ضد میکروبی طبیعی و دارای اثر آنتی اکسیدانی جهت به دست آوردن فیلم ها و یا پوشش های فعال زیستی صورت گرفته است. مزایا و محدودیت های این عمل نیز بررسی شده است.

واژه های کلیدی: فیلم، اثر ضد میکروبی، زیست تخریب پذیر، حفظ و نگهداری مواد غذایی

1- مقدمه

علاقه و تمایل مصرف کنندگان برای مصرف ترکیبات طبیعی و کمتر فرایند شده رو به افزایش است. یکی از چالش های عمده در صنعت مواد غذایی در پاسخ به این نیاز مصرف کنندگان، کاهش مواد افزودنی شیمیایی متداول در فرمولاسیون مواد غذایی است. بنابراین، استفاده از جایگزین های طبیعی در محصولات کارخانه ای و فرایند شده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. البته نباید دور از نظر داشت که این محصولات حاوی این ترکیبات دارای خواص عملکردی بیشتری نسبت به سایر محصولات هستند.

Use of Essential Oils in Bioactive Edible Coatings
Laura Sa´nchez-Gonza´lez Marı ´a Vargas
Chelo Gonza´lez-Martı ´nez Amparo Chiralt
Maite Cha´fer
Received: 3 December 2010 / Accepted: 15 December 2010 / Published online: 5 January 2011
Springer Science+Business Media, LLC 2010
Abstract Antimicrobial and antioxidant properties of
essential oils have previously been extensively reviewed.
The mechanisms of action of essential oils have not been
clearly identified but they seem to be related with their
hydrophobic nature. Applying these natural compounds
in the food industry could be a potential alternative, but
its application costs and other problems, such as their
intense aroma and potential toxicity, limit their use in the
area of food preservation. An interesting strategy to
reduce doses of essential oils while maintaining their
effectiveness could be the incorporation of these natural
compounds into edible/biodegradable films. This review
discusses the use of essential oils as natural antimicrobial
and antioxidant compounds to obtain bioactive films
or coatings. The advantages and limitations are also
reviewed.
Keywords Film Antimicrobial Biodegradable
Food preservation

این فایل ورد ترجمه در 11 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 16 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *