دانلود سوالات بدون جواب تعداد سوال 95 عدد کمک بهیاری برای قبولی در امتحانات ورودی بیمارستان های کشور

دانلود سوالات بدون جواب تعداد سوال 95 عدد کمک بهیاری برای قبولی در امتحانات ورودی بیمارستان های کشور

1 –  واحد CSR  کدام واحد بیمارستانی می باشد ؟

الف- استریل و تهیه وسایل        ب-واحد آزمایشگاه            ج-  داروخانه                  د- واحد تغذیه

2 – کدام مورد جزء عناصر کلیدی ارتباط نمی باشد ؟

الف- منبع          ب-کانال                    ج-پیام                           د- باز خورد

3- کدام توالی ساختمان بدن صحیح است ؟

الف- سلول – بافت – عضو – دستگاه          ب-   سلول – عضو – بافت – دستگاه

ج- عضو –  سلول – بافت – دستگاه         د- عضو – دستگاه – سلول –  بافت

4 – کدام گزینه از گویچه های خون نمی باشد ؟

الف- قرمز یا اریترولیت                 ب- سفید بالکوسیت             ج- پلاکت یا ترمیولیت             د- بلاستو سیت

5 – در مورد فشار خون کدام مورد صحیح است ؟

الف – فشار سیتولی مربوط به حالت انقباضی قلب است                ب –  فشار سیتولی مربوط به حالت انبساطی قلب است

ج – فشار  دیاستولی برابر با  120 میلی متر جیوه است                  د- فشار  دیاستولی مربوط به حالت انقباضی قلب است

6- گزینه نادرست در دستگاه تنفس کدام است؟

الف –  ریه سمت راست بزرگتر از سمت چپ است                     ب – فشار منفی درفضای جنب وجود دارد

ج – تبادلات گازی در بین آلوئولها و مویرگهای ریوی انجام میگردد    د –  تولید صدا توسط اپی گلوت صورت می گیرد

7-مهمترین قسمت جذب مواد غذایی در  کدام قسمت لوله گوارشی صورت می گیرد؟

الف-معده                          ب- روده کوچک                         ح- روده بزرگ                   د- مری

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 12
حجم: 27 کیلوبایت

25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.