دانلود ترجمه مقاله طرح پروتکل های مسیریاب برای شبکه ادهاک موبایل


چکیده

مسیریابی یک موضوع چالش انگیز در شبکه ادهاک موبایل می باشد. در ارتباط با مسیریابی راه حل های مختلفی گزارش شده است. در این مورد، تنها تعدادی از راه حل های پیشنهاد داده شده به صورت رایج مورد ارزیابی قرار می گیرد و توجه کمتری به اشاره به برخی از طرح های دیگر معطوف می گردد. همکاری و هم بخشی مربوط به این مقاله عبارت است از آنالیز معین برای پروتکل های مسیریاب که در مقاله در دسترس گزارش شده است. این برای داشتن یک فهم وسیع از حیطه مساله امیدوار کننده خواهد بود و همچنین می تواند برای ارتقا یا چیزهای جدید یا گستردگی طرح های پیشنهاد داده شده مورد استفاده قرار بگیرد.

کلمات کلیدی: اجزا- MANET- پروتکل های مسیریاب- MAODDP- مسیریابی براساس تقاضا- مسیریابی جدول ها- مسیریابی هیبریدی

  • مقدمه

شبکه ادهاک موبایل در کاربردهایی مانند بازیابی بلایای طبیعی و محاسبه کردن توزیع مشترک به کار برده می شود که مسیرها اکثرا چند هاپ هستند و میزبان ها از طریق بسته رادیویی با هم ارتباط برقرار می کنند. مسیریابی سکی از موضوعات چالش انگیز  در شبکه ادهاک موبایل است. پروتکل های موجود برای شبکه ادهاک می تواند به صورت کلی به دو نوع پروتکل از پیش گستر و واکنشی طبقه بندی شود. این یک اثر مشهور می باشد که بیشتر این پروتکل ها دارای ضعف های معینی هستند. برخی از مسائل اصلی در ارتباط با محدودیت ها عبارتند از: بیشتر پروتکل های معروف در این حیطه نسبت به یک سناریو خاص محدود شده است برای مثال به خوبی در همه محیط ها شکل نمی گیرند، نبود مطالعات آنالیزی: کار نامناسبی برای ارزیابی کردن کارایی آن ها با توجه به دیگرروش ها با انواع مشابه صورت گرفته است. به هر حال، طرح های پیشنهاد داده شده متمرکز بر مسیریابی بدون در نظر گرفتن اثرات آن ها براساس برخی دیگر از مسیریابی های مرتبط با این موضوع قرار گرفته است.

Performance evaluation of ad hoc routing protocols for military
communications
Georgios Kioumourtzis,1 Christos Bouras2,*† and Apostolos Gkamas3
1Marathonodromon 152B, 15125 Marousi, Greece
2Research Academic Computer Technology Institute and University of Patras, 26500 Rion, Greece
3Higher Ecclesiastic Academy Vellas of Ioannina, Ioannina, Greece
SUMMARY
Mobile ad hoc networks (MANETs) are of much interest to both the research community and the military
because of the potential to establish a communication network in any situation that involves emergencies.
Examples are search-and-rescue operations, military deployment in hostile environments, and several types
of police operations. One critical open issue is how to route messages considering the characteristics of
these networks. The nodes act as routers in an environment without a fixed infrastructure, the nodes are mobile, the wireless medium has its own limitations compared to wired networks, and existing routing protocols cannot be employed, at least without modifications. Over the last few years, a number of routing
protocols have been proposed and enhanced to address the issue of routing in MANETs. It is not clear
how those different protocols perform under different environments. One protocol may be the best in one
network configuration but the worst in another. This article provides an analysis and performance evaluation
of those protocols that may be suitable for military communications. The evaluation is conducted in two
phases. In the first phase, we compare the protocols based on qualitative metrics to locate those that may
fit our evaluation criteria. In the second phase, we evaluate the selected protocols from the first phase based
on quantitative metrics in a mobility scenario that reflects tactical military movements. The results disclose
that there is no routing protocol in the current stage without modifications that can provide efficient routing
to any size of network, regardless of the number of nodes and the network load and mobility. Copyright ©
2011 John Wiley & Sons, Ltd.
Received 6 December 2010; Revised 22 July 2011; Accepted 31 July 2011
key words: Ad hoc wireless networks, MANET, routing protocols, network simulator (ns-2)

 

این فایل ورد ترجمه در 34 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 19 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *