دانلود ترجمه مقاله آرایش ژنتیکی

کلپید: یک الگوریتم آرایشی به نام Genie برای تخصیص مدول ها (modules) به مکان های موجود برروی قطعات ارائه می شود. Genie نوعی تطابق و انطباق تکنیک الگوریتم ژنتیکی است که درگذشته به عنوان ابزار جامعه ی هوش مصنوعی مورد استفاده بوده است. این تکنیک به نوعی به عنوان پارادایم آزمایش و بررسی فضای وضعیت محسوب می شود. این تکنیک با ملاحظه هم زمان و دستکاری مجموعه ایی از جواب ها، به جواب های خود دست میابد. به عنوان مثال، راه ها جهت تولید و ایجاد راه حل های ” فرزندان، با هم در جفت گیری ” می کند.

Genie در بسیاری از نمونه های آزمایشی کوچک به طور گسترده به آن ها پرداخته شده است. راه حل های مشاهده شده آن کاملاً خوب و در چند نمونه به صورت مطلوب بوده اند.

کلید واژه ها: آرایش، الگوریتم های ژنتیکی، VLSI، طرح فیزیکی

1_مقدمه:

LAYOUT PROBLEM مشکل اصلی در طراحی قطعه های VLSI است. به دلیل پیچیدگی که دارد غالباً به چند مشکل فرعی مجزا تجزیه می شود:

1.طراحی قطعه

2.جزء بندی

3.آرایش

4.مسیریابی

در این مقاله به بررسی مشکل آرایش – تخصیص عناصر مدار به مکان های روی قطعه پرداخته می شود. مسئله آرایش عبارت است از مجموعه ایی از عناصر مدار یا ورودی های m، {  e m و …….، e 1} = M و مجموعه ایی از سیگنال ها یا شبکه های n، { Sn و ……، S1 } = N . شبکه عبارت است از مجموعه ایی از مدال های به هم متصل. ما علاوه براین مجموعه ایی از مکان های قطعه L یا Slot را ارائه خواهیم داد. وقتی L≥m است، { Cl و …….. ، C1 } = L . Solt ها به صورت یک ماتریس همراه با ردیف های r و ستون های C سازمان دهی می شوند.

Genetic Placement
JAMES P, COHOON, MEMBER. IEEE, AND WILLIAM D. PARIS
Abstract-A placement algorithm, Genie, is presented for the assignment of modules to locations on chips. Genie is an adaptation of the
genetic algorithm technique that has traditionally been a tool of the
artifcial intelligence community. The technique is a paradigm for examining a state space. It produces its solutions through the simultaneous consideration and manipulation of a set of possible solutions.
The manipulations resemble the mechanics of natural evolution. For
example, solutions are “mated” to produce “offspring” solutions.
Genie has been extensively run on a variety of small test instances. Its
solutions were observed to be quite good and in several cases optimal.
Keywords-Placement, genetic algorithms, VLSI, physical design

این فایل ورد ترجمه در 8 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 4 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.