دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملی


تاریخچه بانکداری

  • بانکداری در دوره قدیم :

الف- بابــل : در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیــوه ابتدائی آن رواج داشت و حتی در قوانین حمورابی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری ذکر شده و دستوراتی درباره سرمایه‌گذاری آمده است.

در شهربابل تجارتخانه‌ها و بانکهای بزرگی وجود داشتند که در آنها دادن تمسّک, حواله, برات و نیز گرفتن ربح تامیزان 20% معمول بود و در مواردی به صدی چهل تا
چهل و سه می‌رسید.

معابد این شهر درحدود ‏‏2000 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می‌ورزیدند و آنها در مقابل توثیق اموال غیرمنقول, پول به عاریت می‌دادند.

ب- یونان : در کشور خدایان و ارباب انواع, علاوه بر بانکهای خصوصی بعضی از معابد هم به کار صرافی اشتغال می‌ورزیدند. به گونه‌ای که سپرده‌های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا متقاضیان, وام اعطا می‌کردند. ازجمله این معابد معبد دلفی در شهر افسن بوده که به علّت  جنگهای مداوم داخلی, مطمئن ترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می‌آمد.

پ- ایران : قبل از دوره هخامنشی, بانکداری به طرز ابتدائی مرسوم بود ولی در انحصار معابد و شاهزادگان قرارداشت و در زمان هخامنشیان با رونق بازرگانی پول مسکوک رواج یافت. معروفترین این بانکها, بانک اجیبی بود که تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشت و به کلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می‌پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل, احشام, غلامان و کشتی‌های حامل کالا بکار می‌افتاد.

ت- روم : در اوایل تأسیس دولت روم که وصول مالیاتها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذارمی‌شد, مأمورین غالباً به شهرها و موسسات دولتی وام می‌دادند که در واقع به نوعی عملیات بانکی مبادرت می‌ورزیدند. بانکدارهای رومی, گذشته از تبدیل پولها به یکدیگر, تعیین عیارآنها, قبول سپرده و دادن وام, امورصندوقداری را نیز برای مشتریان خود انجام می‌دادند.

عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات به عملیات بانکی کنونی, نظیر افتتاح حساب جاری و مدت دار, پرداخت بهره به سپرده‌های مدت‌دار, صدوربروات, دادن قرضه بانکی اعم از مصرفی و تجاری با بهره‌های متفاوت, رهن و صدور اعتبارنامه تجاری شباهت داشته است.

ث- چیــن: بانکداری در چین درقرن ششم قبـل از میلاد رواج داشت و با اختراع کاغذ
(105 سال قبل از میلاد) بانکداری در این کشور کاملاً متحول گردید. زیرا همین اختراع بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی, تنظیم محاسبات, نگاهداری, نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت.

 

فهرست مطالب:

مقدمه:

تاریخچه تأسیس بانک ملی ایران

فصل اول :حسابداری, صندوق, صندوق‌های اجاره‌ای

کلیات حسابداری

دوره مالی

اصول حسابداری

دفاتر قانونی (دفاتر تجارتی)

1- دفتر روزنامه :

2- دفتر کل:

3- دفتر دارائی:

4- دفتر کپیـه:

دفترداری دوبل

دارایی

بدهـی

سرمایه

درآمد

هزینه

صورتهای مالی

صورت سود و زیان

صورت حساب سرمایه

ترازنامه

حسابهای اسمی (موقتی)

حسابهای واقعی (دائمی)

حسابهای مختلط یا مخلوط

دارایـی‌ها

بـدهـی ها :

درآمـدها:

هزینـه‌ها:

انتظامی:

 

فصل دوم :امور صندوق

الف- دریافت وجوه از مشتریان :

ب- پرداخت وجوه به مشتریان

کسری صندوق و عملیات حسابداری آن

فزونی صندوق و عملیات حسابداری آن

پ- تنظیم صورت وضعیت صندوق (سیتواسیون)

ت- دفتر خزانه

ث- نگهداری کلیدهای خزانه :

ج- جابجائی اسکناس و عملیات حسابداری آن :

عملیات حسابداری وجوه ارسالی:

چ-  تأمین تمبر مالیاتی (سفته, برات, بارنامه, دسته چک) :

عملیات حسابداری تمبر مالیاتی, سفته, برات, بارنامه و دسته چک

عملیات حسابداری دریافت تمبرمالیاتی

عملیات حسابداری، تمبر (سفته، برات و بارنامه)

عملیات حسابداری دریافت و فروش تمبر دسته چک

انواع دسته چک

دسته چکهایی که‌مورد استفاده مشتریان‌قرارمی‌گیرد درحال‌حاضربشرح‌ذیل‌است:

دسته چک عهده شعب:

3- دسته چکهای تضمین شده بانام شهری :

دفتر تحویل دسته چک

 

فصل سوم : حسابداری اموال منقول (اثاثه)

عملیات حسابداری:

الف-  هنگام خرید یا دریافت اثاثه

ب- نحوه ثبت اثاثه در دفتر موجودی اثاثه

پ- هنگام احتساب ذخیره استهلاک

ت- سرفصلهای حساب امول منقول (اثاثه) در دفتر معین:

تفکیک سرفصلهای اثاثه مستهلک نشده بر حسب زمان تهیه و نسبت استهلاک به بهای تمام

شده اثاثه در دفاتر معین

هنگام نقل و انتقال اثاثه

هنگام فروش اثاثه

مثال1- ورود اثاثه:

مثال2- انتقال اثاثه:

مثال3- فروش اثاثه

 

فصل چهارم : حسابداری حواله ها

حواله بین دو واحد در یک شهر:

عملیات حسابداری

عملیات در شعبه فروشنده حواله/ شعبه مبدأ :

عملیات حسابداری

عملیات شعبه پرداخت کننده/ شعبه مقصد :

حواله چک :

 

فصل پنجم : حسابداری اوراق و اسناد تجاری

سفته (فته طلب):

بـرات:

تبیین واژه‌ها:

1- براتکش (محیل) :

2- براتگیر (محال علیه) :

3- ذینفع یا گیرنده وجه برات (محال له) :

4- متعهد سفتـه

5- واگذارنده:

6- قبول برات:

7- نکــول:

8- تاریخ تحریر و مبلغ برات:

9- تاریخ پرداخت وجه برات:

10- تصریح به این که نسخه اول, دوم, سوم, چهارم و یا الی آخر است.

وجوه تمایز بین سفته و برات

اهمیت سفته وبرات

مسئولیت امضاء کنندگان برات

انواع ظهرنویسی (پشت‌نویسی)

واخـواست

واخواست در موارد نکول یا امتناع از قبول یا نکول

واخواست عدم تأدیه

انواع بروات

بروات وصولی:

وصول بروات:

بروات وصولی عهده شهرستانها:

بروات دریافتی از شهرستانها (وصولی و تضمینی آنها):

بروات تضمینی:

1- بروات تضمینی محلی:

2- بروات تضمینی عهده شهرستانها:

بروات خریداری (خرید دین):

1- بروات خرید دین محلی:

2- بروات خرید دین عهده شهرستانها:

3- بروات دریافتی از شهرستانها و خریداری آنها:

عملیات حسابداری:

 

فصل ششم : کلیات سیستم یکپارچه بانک ملی ایران (سیبا)

مقدمـه :

کلیات سیستم یکپارچه بانک ملی ایران (سیبا)

اهداف سیستم :

خصوصیات سیستم :

امنیت سیستم :

عملیـات سیبــا

1- راه‌اندازی تجهیزات سیستم :

2- نحوه تعریف مشتریان در سیستم یکپارچه بانک ملی ایران

الف- مشتری حقیقی:

ب – مشتری حقوقی:

3- نحوه افتتاح حساب برای مشتریان

الف- افتتاح حساب جاری:

ب- افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت:

پ- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز:

ت- افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت:

4- عریف شرایط برداشت از حساب:

5- ـدور دستـه چـک:

6- صـدور دفترچه حساب:

7- عملیات واریزوجه‌به‌حساب‌سپرده‌های‌قرض‌الحسنه‌جاری,کوتاه‌مدت‌وپس‌انداز

8- عملیات برداشت ازحساب‌سپرده‌های قرض‌الحسنه‌جاری,کوتاه‌مدت وپس‌انداز

9- ملیات برداشت از حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت

نحوه تأمین نقدینگی صندوق سیستم متمرکز (سیبا)

نحوه تسویه صندوق سیستم متمرکز در پایان وقت

بستن شعبه :

عملیات حسابداری سیستم متمرکز:

نحوه تأمین دسته چک سیستم متمرکز (سیبا)

انواع مانده در سیستم متمرکز (سیبا)

مسدود نمودن بخشی از مانده حساب:

جلوگیری از پرداخت چک (مسدود نمودن چک)

عملیات واگذاری چک سایر بانکها

عملیات برگشت چک سیبا

صدور گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چک:

عملیات اجرایی عملکرد سیستم در وضعیت برون خطی (OFF LINE)

الف- عملیات قابل انجام در شعبه

ب- ارسال تراکنش‌ها بعد از برقراری ارتباط

پ- کنترل گزارش‌ها

ت- رفـع مغایـرت

1-مراحل صدور ملی کارت

2- درخواست ارتباط حساب به کارت

3- درخواست صدور کارت مجدد

4-درخواست حذف ارتباط حساب از کارت

5- درخواست تولید رمز جدید کارت

دستگاه‌های جانبی خدمات کارت

عملیات حسابداری دستگاه PIN PAD

عملیات حسابداری دستگاه P.O.S

نحوه تأمین موجودی دستگاه خودپرداز(A.T.M)

عملیات حسابداری دستگاه خودپرداز

منابع

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 85
حجم: 2.18 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *