دانلود پایان نامه با موضع پلیمر

چکیده
علیرغم گسترش روزافزون واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی در سالهای اخیر و توسعه صنایع پتروشیمی هنوز کمبود اطلاعاتی خصوصا به زبان فارسی در صنعت پلاستیک کاملا مشهود و محسوس می باشد مضافا اینکه تقریبا کلیه منابع اطلاعاتی قابل دسترس نیز به زبان اصلی بوده که صرفا جهت استفاده طیف خاصی از علاقمندان می باشد و برای سایر علاقمندان بویژه تولیدکنندگان هنوز تجربه تنها راه گردآوری اطلاعات و پیشرفتهای فنی محسوب می گردد.
فقدان و یا کمبود منابع اطلاعاتی به زبان فارسی از یکطرف و ارتباط ضعیف دانشگاهها و مراکز تولیدی و نیز اشاعه فرهنگ کپی سازی محصولات و اصطلاحات فنی کشورهای صنعتی پیشرفته از طرف دیگر مهمترین عواملی بوده اند که موجبات ایجاد خلاء علمی – عملی موجود و نهایتا دوگانگی در زبان مشترک دانشگاه و صنعت را فراهم ساخته و باعث بوجود آمدن تئوری محض دانشگاهی و تجربه محض کارگاهی گردیده اند .
این پروژه از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول آن شامل برنامه و گزارشات کار کارآموز و مکان کار کارآموز و موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی می باشد و قسمت دوم آن مطالب جمع آوری شده ای که در دو بخش تهیه وتنظیم شده است می باشد در بخش اول مروری بر صنعت مهم پلیمر و پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن و دستگاههای مربوط را خواهیم داشت و در بخش دوم اهمیت ونقش مهم pvc در صنعت و زندگی روزمره را بررسی می کنیم .
مطالب این قسمت از پروژه در 6 فصل تنظیم شده است :
در فصل نخست به معرفی وبررسی فرآیندهای گوناگون تولید پی وی سی پرداخته شده است .
نرم کننده ، پایدار کننده ، روان کننده ، پرکننده ، رنگینه و… مواد افزودنی گوناگونی هستند که به میزان کم در آمیزه های پی وی سی مصرف می شوند . در فصل دوم به یکایک مواد یاد شده و نقش کاربردی هر کدام اشاره شده است .
فصل سوم حاوی ویژگی ها و عوامل تعیین کننده در فرآورده های پی . وی . سی مثل : استحکام کششی ، پایداری حرکتی و نوری و انعطاف پذیری می باشد و آگاهی از این عوامل امکان تولید محصولی با کیفیت مناسب از پی . وی . سی را میسر می سازد .
قیمت آمیزه های پی . وی . سی در فصل چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
فصل پنجم ، دربرگیرنده فرمولاسیون های مختلف از محصولات پی . وی . سی است که می تواند برای دست درکاران و صاحبان این صنعت سودمند باشد .
مهمترین تولیدکنندگان جهانی پی . وی . سی به منظور آگاهی بیشتر خوانندگان ، در فصل ششم معرفی شده اند .
حجم مطالب گردآوری شده و یا قابل ارائه بیش از آن است که بتوان آن را در یک کار علمی – تحقیقی (پروژه ) جمع آوری کرد لذا امیدوارم که مجموعه ارائه شده در این پروژه بتواند گامی هرچند کوچک در جهت اعتلای اقتصاد و صنعت کشورمان ایران باشد.

 

 فهرست مطالب

چکیده ……………… 1

مقدمه……………… 3

قسمت اول

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی………. 5

1-1تاریخچه سازمان……….. 5

2-1 نمودار ساختمانی و تشکیلات……. 5

3-1 نوع محصولات تولیدی یا خدمات …….. 5

4-1 شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی…… 5

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز…… 6

1-1موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی………… 6

2-2 بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی……… 6

3-2 امور جاری در دست اقدام…………….. 6

4-2 برنامه های آینده……….. 6

             2-5 تکنیک هایی که توسطرشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار میرود…….. 7

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج…….. 8

قسمت دوم

بخش اول : پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

فصل 1 : پلیمرها به زبان ساده

1- تعریف……….. 9

1-1 تهیه پلیمرها…………………… 9

2-1 روش های تولید پلیمرها……………. 9

1-2-1 پلیمریزاسیون زنجیره ای………… 10

2-2-1 پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی……… 10

3-2-1 پلیمریزاسیون مرحله ای…………. 10

3-1 بافت ساختمانی پلیمرها…….. 11

1-3-1 ماکرومولکولهای خطی……… 11

2-3-1 ماکرومولکولهای مشبک………… 11

4-1 تقسیم بندی پلیمرها……… 12

1-4-1 ترموپلاستها…….. 12

2-4-1 الاستومرها………….. 12

3-4-1 ترموپلاستها……….. 13

4-4-1 ترموپلاستهای الاستومر………… 13

5-1 تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما ……….. 13

فصل دوم : طرز شناسایی پلیمرها……….. 16

2- مقدمه………….. 16

1-2 شکل ظاهری……. 16

2-2 جرم مخصوص ماده پلیمری…………. 17

3-2 اثر حلال های شیمیایی………… 18

4-2 اثر گرمایی……… 19

5-2 تعیین مقدار PH…….. 20

6-2 اشتعال با شعله………. 21

فصل سوم : روشهای آماده سازی مواد پلیمری…….. 25

3- مقدمه………… 25

1-3 آسیاب کردن ……………. 25

2-3 مخلوط سازی………. 27

1-2-3 همزن ها……….. 27

2-2-3 خمیرزن ها…… 27

3-2-3 مخلوط کننده ها………. 29

3-3 رطوبت زدایی (خشک کردن)….. 30

فصل چهارم : اکسترودرها……. 32

4- اکسترودر کردن……….. 32

1-4 تعریف …… 32

1-1-4 اکسترودرهای خمیری کننده…….. 33

2-4 مارپیچ اکسترودر…….. 35

3-4 انواع مارپیچ ها…….. 36

4-4 اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ای (ESE-ZG) ……… 37

1-4-4 گذرگاهها و عملکرد آنها………. 38

1-1-4-4 قیف تغذیه ای…… 38

2-1-4-4 منطقه تغذیه……… 39

3-1-4-4 منطقه تراکم (یا تبدیل)…… 40

4-1-4-4 منطقه خروجی یا مترینگ……… 41

2-4-4 شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه…….. 41

3-4-4 نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه……… 42

5-4 نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه………. 42

1-5-4 درجه انتقال ماده ……….. 42

2-5-4 تشکیل پروفیل فشار……………. 43

6-4 اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاری (ESE-ZN) ….. 43

7-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار………… 45

1-7-4 عمق کانال……………… 45

2-7-4 پروفیل فشار………… 46

3-7-4 قطعات کمکی مارپیچ ها….46

8-4 اکسترودرهای یک مارپیچه گازدار (Vent-Extruder)……. 47

9-4 اکسترودرهای دو مارپیچه (DSE)……….. 49

1-9-4 مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه……… 50

1-1-9-4 جهت گردشی مارپیچ ها……… 50

2-1-9-4 قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر……… 51

3-1-9-4 مشخصات هندسی مارپیچ ها…… 52

2-9-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE) و دو مارپیچه (DSE)….. 53

1-2-9-4 دمای ماده پلیمری…….. 53

2-2-9-4 شاخص انتقال……. 53

3-2-9-4 ساخت پروفیل فشار…….. 54

فصل پنجم : تکنولوژی صنایع اکستروژن……. 55

5- صنایع اکستروژن ……… 55

1-5 لوله های پلیمری……….. 55

1-1-5 تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی…… 57

1-1-1-5 قالب های اکسترودر………. 57

2-1-1-5 سیستم های کالیبراسیون………. 58

1-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر داخلی……… 59

2-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر خارجی ……. 59

3-2-1-1-5 افزایش فشار داخل لوله ……… 60

4-2-1-1-5 سیستم کالیبراسیون واکئوم……….. 61

3-1-1-5 دستگاه کشش یا انتقال لوله………. 62

2-1-5 لوله های خرطومی…….. 63

3-1-5 پروفیل ……… 64

2-5 فیلمهای پلیمری………… 64

1-2-5 دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine…… 66

1-1-2-5 قالب اکسترودر فیلم های دمشی …….. 67

2-1-2-5 خنک سازی فیلم های دمشی…….. 68

3-1-2-5 وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی… 69

2-2-5 آلیاژ سازی پلیمرها…….. 70

3-5 روشهای دیگر اکستروژنی… 71

1-3-5 کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی……… 71

2-3-5 دانه یا گرنول سازی…….. 72

3-3-5 تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی………. 74

1 -3-3-5 تولید نخ و الیاف نساجی………… 74

2-3-3-5 تولید تورهای لوله یی پلاستیکی………… 74

 بخش دوم : p.V.C…….. 76

فصل اول : پی .وی.سی چیست و چگونه تولید می شود ……… 76

  • فرآیندها…………… 76
    • فرآیند تعلیقی……….. 76

2-1 فرآیند امولسیونی………. 77

3-1 فرآیند توده ای………… 78

4-1 فرآیند محلول……………. 78

فصل دوم : پی.وی.سی و مواد افزودنی ……. 79

  • مواد ا فزودنی…. 79
    • نرم کننده ها…….. 80

1-1-2 انواع فتالات …….. 82

2-1-2 انواع دی استر الیفاتیک…… 83

3-1-2 انواع فسفات ….. 85

4-1-2 انواع اپوکسی…. 85

5-1-2 نرم کننده های پلیمری…… 85

6-1-2 نرم کننده های ویژه………. 86

2-2 پایدار کننده ها…….. 86

1-2-2 پایدار کننده های قلع ……. 86

2-2-2 پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی……. 88

3-2-2 پایدارکننده های سرب……… 88

4-2-2 پایدارکننده های غیر سمی……. 89

3-2 روان کننده ها………. 89

4-2 پرکننده ها…………. 92

1-4-2 کربنات کلسیم……… 92

2-4-2 سیلیکات و سیلیکا………… 93

3-4-2 سولفات باریم……………. 94

4-4-2 هیدروکسید آلومینیم…………. 94

5-4-2 الیاف شیشه …. 96

6-4-2 دوده ………… 95

7-4-2 خاک اره …….. 95

5-2 اصلاح کننده های ضربه پذیری…. 95

1-5-2 آمیزه پودر……….. 95

2-5-2 آمیزه مذاب……….. 95

3-5-2 پلیمریزاسیون پیوندی……… 95

6-2 مواد کمک فرآیند……. 97

1-6-2 فرآیند اکستروژن …….. 98

2-6-2 فرآیند قالب گیری تزریقی….. 99

3-6-2 فرآیند کلندرکاری………… 99

4-6-2 فرآیند قالب گیری دمشی……. 99

5-6-2 فرآیند شکل دهی حرارتی…. 101

7-2 مواد اسفنجی کننده………… 101

8-2 رنگینه ها…….. 102

1-8-2 رنگدانه ها…….. 102

2-8-2 جوهرها…… 102

3-8-2 رنگینه های ویژه…….. 102

1-3-8-2 رنگدانه های صدفی ……….. 103

2-3-8-2 رنگدانه های فلزی…… 103

3-3-8-2 رنگدانه های فلوئورسان………… 103

4-3-8-2 رنگدانه های فسفرسان ……….. 103

 

فصل سوم : فرآورده های تولید شده از پی.وی.سی چه ویژگی هایی دارند ……………. 104

ویژگی های فرآورده های پی.وی.سی…………… 104

سختی……………………… 104

2-3 استحکام کششی……. 105

3-3 بازدهی نرم کننده…… 105

4-3 افزایش طول نهایی….. 105

5-3 انعطاف پذیری در دمای اندک ……. 106

6-3 دوام نرم کننده در آمیزه ……… 106

7-3 پایداری حرارتی…….. 107

8-3 پایداری نوری…….. 107

9-3 سمیت…… 108

10-3 مقاومت شیمیایی………. 108

11-3 مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری…. 108

12-3 آتش گیری (اشتعال پذیری)….. 109

13-3 ویژگی های الکتریکی……. 109

فصل چهارم : بررسی اقتصادی قیمت آمیزه…… 110

فصل پنجم : روش تهیه فرمولاسیون پی.وی.سی…………. 112

1-5 فرمولاسیون پی.وی.سی نرم و سخت (روش عملی)……. 112

1-1-5 لوله (در ساختمان سازی)…….. 114

2-1-5 لوله (در آب رسانی)……. 114

3-1-5 لوله (در فاضلاب) …….. 114

4-1-5 لوله (در تراکم هوا و خلا)…….. 114

5-1-5 لوله (درگاز رسانی)……… 114

6-1-5 لوله (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)………. 115

7-1-5 انواع لوله نرم و انعطاف پذیر (پی.وی.سی نرم)…….. 115

2-5 پروفیل……….. 116

1-2-5 فیلم و ورق (سخت)…….. 117

2-2-5 فیلم و ورق (در ساختمان سازی)……. 117

3-2-5 فیلم و ورق (در بسته بندی)……… 117

4-2-5 فیلم و ورق (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی) …… 117

5-2-5 سایر موارد استفاده …….. 117

6-2-5 ورق و فیلم نرم…….. 117

3-5 صنایع تولید کفش…………… 118

4-5 اسفنج پی.وی.سی ………. 118

5-5 الیاف روکش شده ……….. 118

6-5 انواع روکش پی.وی.سی……….. 119

7-5 بطری سازی…………….. 120

8-5 کاربرد پی.وی.سی در پزشکی……… 120

9-5 پی.وی.سی و خودروسازی……. 121

فصل ششم : تولید کنندگان جهانی پی.وی.سی ……… 122

منابع……….. 126

 

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 130
حجم: 34.2 مگابایت

65,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.