دانلود بررسی ماهیت و جایگاه و آثار خطر در مسئولیت مدنی


چکیده:

در کتب و قوانین نظریه خطر به این صورت تعریف شده است:برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که نظریه خطر را به عنوان یکی از اصلی ترین نظریات موجود درباره مسئولیت های مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در این رابطه  سعی شده است قوانینی که این نظریه را بیان می کند بیان کنیم که از آن جمله می توان به ماده 132 قانون مدنی و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد در فصل اول سعی شده است به تعاریف و کلیات و نقدهای موجود بپردازیم و در فصل دوم به قوانین اشاره شده می پردازیم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه1

پیشینه تحقیق2

فصل اول:

تعاریف و کلیات

مبحث اول:تعاریف5

گفتار اول مفهوم مسئولیت مدنی5

بند اول :مبانی مسئولیت6

گفتار دوم :نظریه خطر7

بند اول :نقدهای وارده به نظریه خطر7

گفتار سوم:بررسی چند نمونه از کاربردهای نظریه خطر10

بند اول :قانون کار13

بند دوم :قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی

 در مقابل شخص ثالث13

بند سوم :قانون دریایی 14

بند چهارم :قانون بکارگیری سلاح15

مبحث دوم: جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران و نقد آن16

گفتار اول :ارزیابی مطلوبیت پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات18

گفتار دوم :بررسی حقوق تطبیقی19

بند اول :حقوق فرانسه19

گفتار دوم :نظام حقوقی کامن‏لو21

فصل دوم:

آثار تقصیر زیان دیده و بررسی قانون 132 مدنی و قوانین کار

مبحث اول:آثار تقصیر زیان دیده  بر مبنای نظریه خطر30

گفتار اول :پیشینه تاریخی موضوع در فقه اسلامی و حقوق ایران 32

‌بند اول : فقه اسلامی32

بند دوم :حقوق موضوعه ایران 34

گفتار دوم : شرایط اثرگذاری تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان35

بند اول :وجود رابطه‌ سبّبیت بین تقصیر زیان‌دیده و تحقق ضرر 36

بند دوم :نتیجه تقصیر عامل زیان نبودن تقصیر زیان‌دیده37

مبحث دوم :بحث در اطراف ماده 132 قانون مدنی در تبیین نظریه خطر38

مبحث سوم: ماده 12 قانون مسئولیت مدنی برای تبیین نظریه خطر44

گفتار اول:بررسی ماده 12 قانون مسئولیت مدنی طبق نظریه خطر45

نتیجه گیری50

منابع و مراجع52

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 52
حجم: 1.32 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *