دانلود پروژه چهار چوب نظری استاندارد های حسابداری


مقدمه

طی سال های متمادی، کوشش های فراوانی برای شناخت ماهیت واهداف گزارشگری مالی به منظور تدوین چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بخش خصوصی وعمومی شده است .

تعریف چارچوب نظری

هیأت استانداردهای حسابداری مالی FASB چارچوب نظری را به شرح زیر تعریف کرده است  “چارچوب نظری منشور، سیستمی منسجم از اهداف و مبانی به هم پیوسته است که می تواند منجر به استانداردهای سازگار و توصیف ماهیت، نقش و محدودیت های حسابداری مالی و صورت های مالی شود”.

اهداف عبارت از شناسایی مقاصد حسابداری ، مبانی و مفاهیم زیر بنایی حسابداری است ، مفاهیمی که راهنمای انتخاب وقایع، اندازه گیری آن وابزار تلخیص وانتقال آن به اشخاص ذی نفع است . »

نقش چارچوب نظری از دیدگاه صاحب نظران

به منظور تعیین نقش چارچوب نظری در تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وتاثیر مجموعه آنها بر نظام حسابداری و گزارشگری مالی،می توان نظر برخی صاحب نظران را مورد استناد قرار داد . توماس کوهن معتقد است نظریه های موفق به ما سرمشق می دهند، این نظریه ها الگوهایی را به ما می آموزند که از آن طریق تحقیق و تجربه را حول محورهایی تلفیق کنیم که آن محورها به هیچ طریق دیگری قابل تحصیل نیست . به اعتقاد کوهن، کار سرمشق ها ارائه موازینی برای حل معماها ومعضلات است . دراطراف ما انبوهی از اطلاعات و واقعیت ها ی بی شماری وجود دارد که ما را ملزم می کند با استفاده از الگو یا سر مشقی، اطلاعات مناسب ومربوط برای پژوهش را جدا کرده و بقیه را رها سازیم ، درغیر این صورت در اقیانوسی از اطلاعات تدوین نشده و آشفته غرق خواهیم شد .

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                            5

تعریف چارچوب نظری                                                                                                5

نقش چارچوب نظری از دیدگاه صاحب نظران                                                    5

لزوم ایجاد چارچوب نظری                                                                                5

موارد مورد توجه چارچوب نظری                                                                        6

مسوولیت پاسخگویی                                                                                               7

مسوولیت پاسخگویی از دیدگاه ایجیری                                                             8

سودمندی سیستم حسابداری                                                                                   9

سودمندی اطلاعات و مسوولیت پاسخگویی در تدوین چارچوب نظری                         10

چارچوب نظری هیات استانداردهای مالی                                                                 13

بخش های مختلف چهار چوب نظری                                                                     14

چارچوب نظری استانداردهای مالی                                                                          15

دیدگا ه های حسابداری مالی و صورتهای مالی                                                         16

بیانیه مفاهیم حسابداری مالی                                                                                 16

بیانیه شماره یک – هدفهای گزارشگری مالی                                                    16

تصمیم گیرندگان و ویژگیهای کیفی انان                                                                17

قابل فهم بودن                                                                                                 18

مربوط بودن                                                                                                    19

قابلیت اعتماد                                                                                                  19

محافظه کاری                                                                                                20

قابلیت مقاسه و ثبات رویه                                                                                 21

اهمیت                                                                                                          21

بیاینه شماره 3- عناصر تشکیل دهنده صورتهای مالی                                       21

بیانیه شماره 4 – هدف گزارشگری در واحدهای غیر انتفاعی                                       22

بیانیه شماره 5                                                                                              23

ضوابط شناخت                                                                                                      24

دو انتقاد مهم به بیانیه شماره 5                                                                       25

بیانیه شماره 6                                                                                               25

بیانیه شماره هفت                                                                                          27

چاچوب نظری به عنوان مبنای تدوین استانداردها                                                     29

تحقیقات مشاهد ه ای درباره چارچوب نظری                                                           30

چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی نیوزیلند                                       30

بیانیه مطالعاتی شماره 11 فدراسیون بین المللی حسابداران                                        31

نتایج تحقیقات ارزیابی چارچوب نظری                                                            31

منابع                                                                                                             33

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 34
حجم: 64 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *