دانلود کتاب درآمدی بر جامدات الاستیک

دانلود کتاب درآمدی بر جامدات الاستیک

دانلود کتاب درآمدی بر جامدات الاستیک

پیشگفتار کتاب درآمدی بر جامدات الاستیک

مکانیک جامدات به شناخت پاسخ مواد جامد (متفاوت از سیالات) هنگامی که تحت بارهای بیرونی و تغییرات شرایط محیطی مانند دما قرار می گیرند، می پردازد. هدف از پژوهش در این زمینه طی قرنهای متمادی، توسعه تعاریف کمیتهای فیزیکی بنیادین مورد نظر و بیان برهم کنش میان این کمیتها با روابط ریاضی بوده است. بنابراین، عبارت مکانیک محیطهای پیوسته نیز برای تعریف این زمینه علمی، به کار رفته است. خواص ممکن است در یک ناحیه مورد نظر ثابت بوده و یا با الگویی پیوسته و از پیش تعریف شده تغییر کند. مواد ناهمگن مانند کامپوزیتهای الیافدار جزو دسته دوم قرار می گیرند.
تاریخچه مفصل مکانیک جامدات تا پیش از ۱۹۵۲ توسط تیموشنکو ( ۱۹۵۳ )ارایه شده است. از انتشار کتاب تاریخچه تیموشنکو تاکنون، پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه رخ داده است. به طور خاص، ظهور مواد کامپوزیت الیافدار و توسعه روشهای محاسباتی نوین، طی نیمه دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، منجر به پیشرفتهای بزرگی در زمینه مکانیک جامدات و سازه ها شده است. کتابی که اخیرا توسط هراکویچ ( ۲۰۱۶ ) نگاشته شده، مروری بر . پیشرفتهای مکانیک از ابتدای تاریخ تا زمان حاضر ارایه کرده است
در دوره زمانی که در کتاب تیموشنکو بررسی شده است، جامدات مورد نظر اساسا همسانگرد اند که خواص آنها در همه جهات یکسان است. موارد استثنای آن عبارت بود از چوب و برخی از شکلهای بلورین که خواص ناهمسانگرد از خود نشان می دادندیعنی خواص آنها با جهت تغییر می کند. اخیرا مکانیک جامدات برای موادی به کار می رود که خواص ناهمسانگرد دارند. کاربرد فراگیر مواد کامپوزیتی الیافدار در سازه ها و مطالعات در بیومکانیک، ضرورت مطالعه بر روی جامدات با خواص ناهمسانگرد را موجب شده است.

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 122

حجم: 7.78 مگابایت

35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.