دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

دلایل اینکه با تمامی متقاضیان بالقوه و بالفعل نمی توان رفتار مشابهی داشت

زیاد بودن تعداد خریداران در بازارهای مختلف
پراکندگی بیش از حد خریداران در مناطق مختلف جغرافیایی
تنوع زیاد در نوع نیاز و خواسته خریداران
تنوع زیاد در نوع روشهای خرید مصرف کنندگان

مزایای تقسیم یک بازار بزرگ نا متجانس به خرده بازارها

تخصیص بودجه های تبلیغات و بازاریابی مناسب برای هر بخش از بازار
ایجاد تغییرات لازم و مشتری پسند
شناخت دقیق رقبا در هر بخش

 

فهرست مطالب:

دلایل اینکه با تمامی متقاضیان بالقوه و بالفعل نمی توان رفتار مشابهی داشت

مزایای تقسیم یک بازار بزرگ نا متجانس به خرده بازارها

سیر تکاملی تقسیم بازار

بازاریابی انبوه یا یکنواخت

بازاریابی انبوه یا یکنواخت

بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا

بازاریابی متمرکز یا هدفدار

معیارها و ضوابط تقسیم بازار

تقسیم جغرافیایی

تقسیم جمعیتی

متغیرهای اصلی تقسیم بازار و اجزاء تشکیل دهنده آن

روانی

رفتاری

عوامل مؤثر در تقسیم بندی بهینه بازار

سه استراتژی تعیین بازار هدف

استراتژی بازاریابی یکسان (غیرتفکیکی )

استراتژی بازاریابی متفاوت (تفکیکی)

استراتژی بازاریابی متمرکز (تمرکزی)

عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی

 

فرمت فایل: Powerpoint
تعداد صفحات: 19
حجم: 826 کیلوبایت

25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.