دانلود پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد آن

دانلود پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد آن

دانلود پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد آن

در دنیای اطراف ما، وضعیف های فراوانی وجود دارند که می توان توسط نموداری متشکل از یک مجموعه نقاط ، به علاوه خطوطی که برخی از این نقاط را به یکدیگر متصل می کنند، به توصیف آنها پرداخت، به عنوان مثال ، برای نشان دادن رابطه دوستی بین یک دسته از انسان ها می نوانیم هر شخص را با یک نقطه مشخص کنیم . نقاط متناظر با هر دو دوست را با یک خط به یکدیگر وصل نماییم، یا در جای دیگر ممکن است برای نشان دادن یک شبکه ارتباطی، از نموداری استفاده کنیم که در آن ، نقاط نمایانگر مراکز ارتباطی و خطوط، نشان دهنده پیوندهای ارتباطی بین مراکز باشند. توجه داشته باشید که در این گونه نمودارها، آن چه بیشتر مورد توجه است این است که آیا دو نقطه داده شده ، به وسیله یک خط به یکدیگر متصل هستند یا نه و طریقه اتصال آنها اهمیتی ندارد. تجربه ریاضی این وضعیت ها به مفهوم گراف منتهی می شود.

آشنایی با گراف

نمودار یک گراف ، فقط رابطه وقوعی را که بین راس ها و یال ها برقرار است، نشان می دهد، با این حال در غالب اوقات ، نموداری از یک گراف را رسم کرده ، به جای خود گراف ، به نمودار آن اشاره می کنیم. به همین منوال نقطه های آن را «راس» و خطوط آن را «یال» می نامیم.

اگر یک گراف ، نموداری داشته باشد که در آن یال ها تنها در راس های دو سر خود متقاطع باشند، مسطح نامیده می شود، چون می توان به سادگی این گونه گراف ها را روی یک صفحه مسطح رسم کرد. دو راس که برروی یال مشترکی واقعند ، مجاور نامیده می شوند. به همین ترتیب دو یال واقع بر روی یک راس مشترک نیز مجاورند. یک یال با دو سر یکسان ، طوقه و یک یال با دو سر متمایز ، یال پیوندی نامیده‌می‌شود.

اگر مجموعه راس ها و مجموعه یال های یک گراف، متناهی باشند، گراف مزبور را متناهی می نامند. گرافی را که یک راس داشته باشد بدیهی  و سایر گراف ها را غیر بدیهی می نامیم.

 

فهرست مطالب:

شامل 4 فصل

فصل اول

مقدمه

آشنایی با گراف

یک ریختی گراف ها

ماتریس وقوع . مجاورت

زیر گراف ها

درجه راس ها

مسیرها

دور ها

مساله کوتاه ترین مسیر

فصل دوم

درخت ها

یال های برشی و باند ها

راس های پرشی

فرمول کیلی

مساله ارتباطی دهی

فصل سوم

همبندی

کاربرد ها

تور های اویلری

دورهای همیلتنی

کاربرد ها 2

الگوریتم فلوری

مسئله فروشنده دوره گرد

فصل چهارم

تطابق ها

تطابق ها و پوشش ها در گراف های دو بخشی:

قضیه ویزینگ

کاربرد ها

گراف های قابل توجه

منبع

 

فرمت فایل: Powerpoint
تعداد صفحات: 82
حجم: 1.14 مگابایت

49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.