دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)


دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)

تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)

در تجزیه و تحلیل سوات ، عوامل خارجی و داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا فرصت‌ها ، تهدیدها ، قوت‌ها و ضعف‌‌های سازمان در آینده شناسایی شده و برای رویارویی بهتر با آنها استراتژی های مناسبی تدوین شوند. برای انجام این تجزیه و تحلیل از ماتریس سوات استفاده می شود. این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات مربوط به عوامل داخلی و خارجی ممکن را ارایه کنند.

مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط ضعف و نقاط قوت است و به قضاوت های خوبی نیاز دارد.

چهار دسته اصلی استراتژی های ممکن

استراتژی های SO

  • این استراتژی ها ، با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری کند. همه مدیران ترجیح می دهند سازمان شان در موقعیتی قرار گیرد که بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهای خارجی بهره برداری کنند. معمولاً سازمان ها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژی های WO ، ST یا WT استفاده می کنند تا بدانجا برسند که بتوانند از استراتژی های SO استفاده کنند.

استراتژی های WO

  • هدف از این استراتژی ها این است که سازمان با بهره برداری از فرصت‌های موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازمان فرصت های بسیار مناسبی وجود دارد ، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصت ها بهره برداری کند.

فهرست مطالب:

تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)

8 مرحله ساخت ماتریس سوات

چهار دسته اصلی استراتژی های ممکن

تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی

تحلیل جایگاه شرکت …

اتخاذ استراتژی ها متناسب با جایگاه شرکت

تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی

ماتریس بررسی عوامل (SWOT)  شرکت …

ماتریس بررسی عوامل (SWOT)  شرکت …

تحلیل جایگاه شرکت …

نکته در ارتباط با ماتریس داخلی و خارجی

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACE)

برای تهیه«ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک»باید به طریق زیر عمل کرد:

ماتریس ارزیابی موفقیت و اقدام استراتژیک

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک SPACE  (رو ، ماسون و دیکل)

گروه مشاوران بستن(BCG)

ماتریس استراتژی اصلی (GSM)

ماتریس استراتژی اصلی (GSM)

 

فرمت فایل: Powerpoint
تعداد صفحات: 28
حجم: 578 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *