دانلود مقاله بررسی میزان مقاومت پاتوژن های شایع ادراری نسبت به آنتی بیوتیک های رایج مصرفی در زنان باردار

دانلود مقاله بررسی میزان مقاومت پاتوژن های شایع ادراری نسبت به آنتی بیوتیک های رایج مصرفی در زنان باردار

دانلود مقاله بررسی میزان مقاومت پاتوژن های شایع ادراری نسبت به آنتی بیوتیک های رایج مصرفی در زنان باردار

خلاصه پژوهش :

میزان مقاومت پاتوژنهای ادراری نسبت به پنج آنتی بیوتیک رایج مصرفی (سفالکسین، جنتامایسین، نالیدیکسیک اسید، نیتروفورانتوئین وآمپی سیلین) بر اساس آنتی بیوگرام 40 زن باردار مبتلا به عفونت ادراری ، بررسی شد. در آنالیز آماری 40 بیمار 30-16 سال وجود داشتند که بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 24-20 سال (5/62% بیماران) بود . فراوانی خالص Ecoli 5/62%، سوشهای استافیلوکوک 5/22و  انتروباکتر 5/7% بوده‌اند. عفونت مثانه و عفونت کلیه به ترتیب شایع‌ترین محل درگیری بودند . (85% و 15%)

بیشترین میزان مقاومت در عفونت حاد کلیه نسبت به نالیدیکسیک اسید و آمپی سیلین (100%) بود و داروی مناسب جهت درمان پیلونفریت حاد جنتامایسین است که مقاومت نداشت.

در عفونت مثانه درصد مقاومت به نیتروفورانتوئین 8% و سفالکسین 47% و آمپی سیلین 5/97% و جنتامایسین 22% و نالیدیکسیک اسید 45% بود . بنابراین داروی مناسب در عفونت حاد مثانه نیتروفورانتوئین است .

مقاومت به جنتامایسین زیاد نیست ولی چون از نظر بارداری در گروه c است استفاده نمی‌شود . مقاومت به آمپی‌سیلین بالاست و جهت درمان توصیه نمی‌شود . این مطالعه توصیفی و مقطعی است که در بهار سال 84 در بیمارستان 22  بهمن دانشگاه آزاد اسلامی و احد مشهد انجام گرفت و این نتیجه بدست آمد که مقاومت میکروبی عفونت ادراری زنان باردار در این مطالعه نسبت به جوامع غربی بیشتر بوده و جهت درمان موفقیت آمیز انجام کشت و آنتی بیوگرام به خصوص در پیلونفریت ضروری به نظر می‌رسد .

لغات کلیدی :

مقاومت ، پاتوژن ادراری ، آنتی بیوتیک، بارداری

مقدمه :

عفونت دستگاه ادراری در زنان باردار معضل شایعی است که تشخیص صحیحی و درمان مناسب آن اصلی کلی جهت کاهش مربیدیتی و مرتالیتی مادر و جنین و همچنین جلوگیری از مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیکهاست . چرا که انتخاب آنتی بیوتیک مناسب جهت درمان موفقیت آمیز الزامی است .

آیا جهت انتخاب آنتی‌بیوتیک نیاز به کشت و آنتی بیوگرام ادرار می‌باشد؟

انجام کشت و آنتی‌بیوگرام باعث افزایش هزینه بیمار به میزان 45%خواهد شد در صورتی که اگر بر اساس اطلاعات و دانش پزشک آنتی‌بیوتیک داده شود شانس عدم موفقیت 10% خواهد بود .

لذا با توجه به مطالب اشاره شده در فوق، بر آن شدیم که یک مطالعه در مورد مقاومت میکروبی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج دستگاه ادراری یعنی سفالکسین، جنتامایسین، نیتروفورانتوئین، و نالیدیکسیک اسید و آمپی سیلین در زنان باردار نموده تا بتوان در کنار آن اطلاعات وسیع‌تری را در مورد انواع عفونتهای ادراری و نحوه درمان آنتی‌بیوتیکی مناسب ارائه نمائیم .

انواع عفونت‌های ادراری بر اساس تاریخچه بیمار:

عفونت‌های ایزوله
عفونت‌ در یک بیمار غیر بستری بدون وجود هر گونه اختلال عملکردی یا ساختمانی دستگاه ادراری گویندکه با فاصله حداقل 6 ماه از عفونت قبلی اتفاق می‌افتند . ] 2 و 1[

فهرست مطالب:

فهرست

خلاصه پژوهش

مقدمه

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

تغییرات دستگاه ادراری در حاملگی

عفونت های دستگاه ادراری در حاملگی

باکتریوری بدون علامت

اورتریت و سیستیت

پیلو نفریت حاد

پیلو نفریت مزمن

مروری بر تحقیقات انجام شده در اینترنت

فصل دوم : روش تحقیق و مواد

بیان مساله

روش تحقیق

اهداف کلی

اهداف جزئی

جدول متغییرها

پرسشنامه

فصل سوم : نتایج آماری

نتایج بدست آمده

نمودار ها

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

نتیجه نهائی و پیشنهادات

References

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 49
حجم: 12.4 مگابایت

59,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =