دانلود مقاله مولفه های منظر شهری

دانلود مقاله مولفه های منظر شهری

دانلود مقاله مولفه های منظر شهری

مقدمه پاورپوینت مولفه های منظر شهری :

فضای شهری پدیده ای است که خود را به صورت عینیت ای قابل ادراک، به استفاده کنندگان اش می نمایاند. اطلاعات ارسالی از فضای شهری فقط اطلاعات کالبدی و بصری نیستند، بلکه اطلاعاتی هستند که توسط کلیه حواس ادراک می گردند.
لذا منظر یک فضای شهری، کلیه اطلاعات موجود از فضا است که توسط حواس قابل دریافت بوده و در فرآیند ادراک پردازش می گردد. اطلاعاتی از فرم، عملکرد و معنای فضا. از این رو شاخص های یک منظر در سطوحی متعدد” از سطحی تا بنیادی خود را مطرح می کنند و تمامی آن ها منشأ احساس هایی هستند که در فرد ایجاد می گردد.
بر این اساس در مطالعه و ارزیابی یک فضای شهری می بایستی به موارد ذیل در نحوه ادراک فضا توجه نمود:

  • آنچه به استفاده کنندگان مربوط می شود مانند: آلودگی ادراک، ظرفیت ادراک آنان.
  • محیط موجود یا شرایطی که در آن ادراک انجام می پذیرد(شرایط ادراک)، شرایط ادراک در واقع همان شرایط فضایی می باشد که استفاده کنندگان در آن قرار دارند.
  • منظر به عنوان فرستنده، اطلاعات متفاوتی را به انسان مخابره می کند که می توان به دو دسته عناصر فیزیکی/کالبدی و انسانی تقسیم نمود.

مولفه های منظر شهری :

الف) کیفیت های فضایی: کیفیت هایی که یک فضا به عنوان یک سیستم اراده می دهد.
ب) کیفیت های ناشی از میزان سازگاری میان مؤلفه ها: نسبتی که بین روابط ادراکی و روابط عملکردی وجود دارد.
ج) کیفیت سکانس ها: کیفیت های موجود در هر سکانس که باعث تفکیک و ارتباط آن سکانس با بقیه سکانس ها می شود و نحوه ارتباط بین سکانس های همجوار

در این پروژه سعی شده است به مطالعه ی موارد فوق در فضاهای شهری مختلف و بررسی تاثیرات مثبت و یا منفی آنها روی کفیت یک فضای شهری از نظر معنا،فرم و عملکرد پرداخته شود. هم چنین علاوه بر شناخت هر یک از مولفه ها نمونه هایی در فضاهای شهری ایران، جهان و مصداق آنها در محدوده مورد مطالعه ارائه گردد.

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 36
حجم: 4.64 مگابایت
12,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.