دانلود ترجمه مقاله نمایش و بازیابی تصویر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با تابع پایه شعاعی


دانلود ترجمه مقاله نمایش و بازیابی تصویر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با تابع پایه شعاعی

دانلود ترجمه مقاله نمایش و بازیابی تصویر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با تابع پایه شعاعی

Shape Representation and Retrieval Using Radial Basis
Probabilistic Neural Networks

Summary
This paper presents a 2D shape retrieval system using moment
invariants based on a representation of image boundary of the
shape objects. The original binary image is transformed into a
matrix which consists of numbers that represents the distance to
the shape contour. Chessboard distance transform is used for the
representation of the shape contour. Moment invariants are
computed for the original binary image and the proposed
transformed contour image. In this paper, we use radial basis
probabilistic neural networks to recognize the object shapes
based on moment invariants features extracted from the shape
contour. The effectiveness of the proposed shape retrieval system
using moment invariants based on image contour is reported.
Key words:
Shape retrieval, distance transformation, neural networks, image
contour, moment invariants

چکیده مقاله نمایش و بازیابی تصویر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با تابع پایه شعاعی

بر اساس رشد سریع مجموعه های بزرگ تصاویر دیجیتال و هم چنین نداشتن بازده کافی در سیستم های بازیابی تصویر بر اساس متن سیستم های بازیابی تصویر بر اساس محتوا یا (CBIR) شکل گرفت. و نقش کلیدی در این گونه از سیستم ها استخراج ویژگی هایی هم چون رنگ٬ بافت٬ شکل می باشد بر همین اساس بر آن شدیم تا در این مقاله ای که در پیش رو دارید یک سیستم بازیابی تصویری را که بر اساس بازیابی بر اساس شکل اشیاء می باشد بپردازیم و روند این سیستم به این صورت است که ابتدا پیش پردازشی بر روی تصویر انجام می شود و سپس تبدیل CHDT به منظور استخراج کانتور بر روی شکل اعمال می شود و سپس به استخراچ ویژگی های با استفاده از روش گشتاور های ثابت خواهیم پرداخت و مرحله بازیابی تصویر را با شبکه عصبی که در خود در ۲ فاز  : آموزش و بازیابی خواهد بود انجام می دهیم و نتایج این سیستم پیشنهادی را بر روی مجموعه پایگاه داده MPEG7-CE-Shape-1-Part-B که شامل ۱۴۰۰ می باشد مشاهده می کنیم.

این فایل پی دی اف ترجمه در 14 صفحه و فایل اصلی pdf مقاله در 9 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *