دانلود پاورپوینت ارتباطات (فصل نهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)


دانلود پاورپوینت ارتباطات (فصل نهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

دانلود پاورپوینت ارتباطات (فصل نهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

ارتباطات ضعیف منبع تضاد و تعارض است. ارتباطات 70 % زمان بیداری را شامل میشود. وجود گروه وابسته به ارتباطات است. ارتباطات یعنی انتقال مقصود بین اعضاء و درک آن.

ارتباطات کامل: باعث ایجاد تصویری در ذهن گیرنده می شود مانند تصویر فرستنده که این مفهوم در دوران شیرخوارگی بسر میبرد و در عمل وجود ندارد.

نقش ارتباطات

ارتباطات چهار نقش عمده: کنترل، ایجاد انگیزه، ابراز احساسات، اطلاعات را در سازمان و گروه ایفا میکند.

کنترل : بوسیله دستورالعملها، مراتب اختیارات یا رهنمودهای رسمی و یا رفتارهای غیررسمی (مسخره کردن) میتوان رفتار اعضاء را کنترل کرد.

انگیزش: پاداش، تعیین هدفهای ویژه، بازخورد نتیجه، تقویت رفتارهای مطلوب موجب تقویت انگیزش میشود.

احساسات: ارتباطاتی که درون گروه صورت میگیردیکی از ابزار اصلی است که افراد بدان وسیله انواع احساسات خود را ابربز می کند.

تصمیم گیری (اطلاعات): از طریق سیستم ارتباطات اطلاعات برای تصمیم گیری در اختیار افراد قرار میگیرد. تمام این بخشها از نظر اهمیت یکسال میباشند.

فهرست مطالب:

نقش ارتباطات

فرآیند ارتباطات

مسیر ارتباطات

راههای شناخته شده در ایجاد ارتباط

شبکه های ارتباطی

موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرا ردارد:

ارتباطات بین فرهنگها

نکات کاربردی برای مدیران (موانع بر سر راه ارتباطات کدامند)

 

این فایل پاورپوینت در 14 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *