کروکی های هوشنگ سیحون – کلی گون

کروکی های هوشنگ سیحون – کلی گون

کروکی های هوشنگ سیحون – کلی گون

کلی گون. نزدیک تهران و کاملا دور از غوغای شهرنشینی. جائیکه وسایل نقلیه موتوری را بآن راهی نیست. کلی گون از موجودیت خود نگهبانی می کند.

تک درختی کهن به تار و پود هستی چنگ پازیده و با ریشه های چنگال گونه خویش (پنجه در سینه خاک فشرده) در برابر وزش باد و فرسایش طبیعی خاک دلیرانه مقاومت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.