کروکی های هوشنگ سیحون – میدان فیض

کروکی های هوشنگ سیحون – میدان فیض

کروکی های هوشنگ سیحون – میدان فیض

میدان فیض . قلب تپنده کاشان و منظره ای از جنب و جوش بامدادی شهری بدون دغدغه و گرفتاری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.