کروکی های هوشنگ سیحون – راحت آباد

کروکی های هوشنگ سیحون – راحت آباد

کروکی های هوشنگ سیحون – راحت آباد

راحت آباد. با منظره ای بدیع جوشیده در دامن کوهی جسیم. خانه های درهم فشرده آن کندوی زنبوران عسل را می مانند که گویی گرد هم فراهم امده اند تا یکدیگر را از رنج زندگی و خشم طبیعت مصون نگاهدارند. وجود چندین باغ میوه در مدخل دهکده لطف خاصی بمنظره بخشیده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.