کروکی های هوشنگ سیحون – دهکده افوشته نزدیک نطنز

کروکی های هوشنگ سیحون – دهکده افوشته نزدیک نطنز

کروکی های هوشنگ سیحون – دهکده افوشته نزدیک نطنز

دهکده افوشته نزدیک نطنز . گنبدی که چون نگین بر فرقدان تپه ای کوچک نشسته و با ظرافتی خاص در برابر آسمان قد راست کرده در زیر خود مزار امامزاده ای را جای داده که هر یک از اجزای بدیع و دلفریب آن در استقرار آرامشی هماهنگ و کامل مشارکتی تام دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.