دانلود مجموعه مقالات مسکن – کد 4564


دانلود مجموعه مقالات مسکن

دانلود مجموعه مقالات مسکن

  1. ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت نقدینگی در بخش مسکن
  2. برآورد تقاضای مسکن در مناطق شهری ایران
  3. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد
  4. بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای مسکن
  5. بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه موردی-شهر کرمانشاه
  6. تجهیز منابع برای تامین مالی مسکن
  7. سهم هزینه زمین در قیمت نهایی مسکن
  8. شاخص قیمت مسکن در ایران
  9. هدف گرایی در برنامه ریزی مسکن با توجه به تحول در ساختار جمعیتی کشور
  10. ۷ شاخص کیفیت مسکن مناسب در محلات شهری

فایل ها به صورت pdf می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *