دانلود پایانامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر


دانلود پایانامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر

دانلود پایانامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر

پایان نامه : جهت دریافت درجه کارشناسی

موضوع : بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر

چکیده :

در این تحقیق به بررسی رابطه هوش و خلاقیت و همچنین مقایسه بهره هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.

جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.

حجم نمونه ما در این تحقیق 100 نفر می‌باشد که از این 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر می‌باشند.

و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.

در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.

در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.

1- بین میزان بهره هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهره هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار  می‌باشد.

2-  بین میزان بهره هوشی و  خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهره هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار است.

3-  بین میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t   محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نیست، یعنی بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.

4-  بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار می‌باشد.

 

فهرست مطالب

تقدیم و تشکر

چکیده تحقیق

فصل اول : کلیات تحقیق …………………..
مقدمه……………………………….. 4

بیان مسئله………………………….. 8..

اهمیت تحقیق………………………… 10..

اهداف تحقیق………………………… 10..

فرضیه‌های تحقیق……………………… 11..

تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها…………. 11..

فصل دوم :  (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف خلاقیت………………………… 14..

ماهیت استعداد خلاق…………………… 16..

رابطه خلاقیت و محیط خانوادگی………….. 18..

مردان و زنان خلاق …………………… 19..

روشهای پرورش خلاقیت………………….. 20..

عوامل موثر بر خلاقیت‌…………………. 22..

تمرکز به عنوان کلید خلاقیت …………… 25..

برای پرورش خلاقیت کنکاش مغزی بهترین خلاقیت است   25

محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق………. 28..

عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند …………. 29..

خلاقیت و هوش ……………………….. 33..

هوش چیست…………………………… 38..

تقسیمات و طبقه‌بندی هوش ……………… 38..

عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش………… 40..

تحقیقات انجام شده…………………… 45..

فصل سوم : (روش اجرای تحقیق
جامعه آماری………………………… 49..

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون)………. 49..

روش جمع‌آوری اطلاعات………………….. 51..

روش آماری …………………………. 52
فصل  چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

توصیف داده‌ها……………………….. 54..

فصل پنجم :

مقدمه ……………………………… 62..

خلاصه تحقیق…………………………. 62..

یافته‌های تحقیق………………………. 3..

پیشنهادها………………………….. 65..

محدودیتها………………………….. 66..

منابع ……………………………… 68..

ضمائم

این فایل ورد در 90 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + نه =