دانلود پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس


دانلود پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

دانلود پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی

فصل اول:

زندگینامه

انسان شناسی

انسان و کار

انسان و آگاهی

رو بنا و زیر بنا

تقابل زیر بنا و رو بنا

زندگینامه مارکس

مارکس در پنجم ماه مه 1818 در تری یر شهری باستانی و کلیسایی در منطقه راین آلمان متولد شده پدر و ماردش از اخلاف خاخامهای یهودی بودند نام خانوادگی او مردخایی بوده است و پیش از مارکس مارکوسن ـ پدر مارکس هاینریش در سال 1817 برای مصون ماندن از انفصال یهودیان از خدمات دولتی به کیش مسیحیت لوتری گرویده بود .

منطقه راین که زیر تأثیر انقلاب فرانسه بود اگرچه در سال 1815 به پادشاهی ارتجاعی پروس پیوسته بود به لحاظ اقتصادی و سیاسی بصورت پیشرفته ترین بخش آلمان باقی ماند.

هاینریش مارکس حقوقدانی موفق و لیبرالی معقول و با ایمان عمیق به نیروی خرد نوه بزرگش اسوه او بود یک فرانسوی که از صمیم قلب به ولتر و روسو ارادت می ورزید توصیف کرد . رابطه پسر و پدر صمیمانه بود و مارکس عکس از پدر داشت که تا آخر با خود به گور برد .

 

دوران تحصیل :

ابتدایی و متوسطه 1 مارکس که در خانواده ای مرفه از طبقه متوسط پرورش یافته بود . دوران دبیرستان را در تری یر گذراند وآموزش لیبرالی با تأکید بر ادبیات کلاسیک یونانی و لاتین طی کرد. در دوره متوسطه دانش آموزی برجسته نبود و نشانه ای از عظمت در او مشاهده نشد . در این دوران وست فالن پدر زن مارکس بر او اثر زیادی گذاشت و او را با آثار شکسپیر و هومر آشنا ساخت .

دوره تحصیلات دانشگاهی :

مارکس در سال 1835 برای تحصیل حقوق به دانشگاه بن رفت و زندگی مرفه پدر زمینه ای برای تحصیل او فراهم ساخت و این دوران مارکس مانند دوستانش مرتب مشروب می خورد و بدهکاری به بار می آورد و به دعوا و زد و خورد می پرداخت و حتی به جرم عربده کشی شبی را در زندان گذرانید . مارکس در ایام تعطیلی تابستان 1936 عاشق ینی وستفالن شد که 4 سال بزرگتر از مارکس ولی از نظر زیبایی شهره شهر بود که به علت مخالفت خانواده وی با این وصلت ازدواج آنها تا 19 ژوئن 1943  به درازا کشید2 .  در سال 1836 مارکس به قصد ادامه تحصیل حقوق به دانشگاه برلین رفت ولی به مکالمه حقوق پرداخت و سپس به فلسفه ناب روی آورد . 3


فهرست مطالب

فصل اول  
زندگینامه 2
انسان شناسی 8
انسان و کار 14
انسان و آگاهی 17
روبنا و زیربنا 20
تقابل زیربنا و روبنا 27
فصل دوم  
طبقات و دیالکتیک مارکس 32
نظریه مارکس درباره طبقات 34
طبقه کارگر یا پرولتاریا 45
طبقه متوسط 51
طبقه حاکم و آرمانهای طبقه حاکم 52
طبقه در خود و طبقه برای خود و جامعه بی طبقه 54
تقابل طبقه در خود و طبقه برای خود 59
مارکس و تضاد طبقاتی 62
مارکس و نقد طبقه متوسط 66
مفاهیم جایگزین 69
فصل سوم  
مفهوم از خود بیگانگی 79
کار و از خود بیگانگی 86
غفلت مارکس از کنش آگاهانه 91
طلوع مالکیت و قشربندی 96
انواع مالکیت از نظر مارکس 97
مراحل تکامل 97
مراحل تکامل خاص و عام از نظر مارکس 102
فصل چهارم  
پیشینه ها، عوامل و شرایط انقلابات 104
تئوریهای تبیین کننده پیدایش انقلاب 105
ابعاد تحول انقلاب 118
تئوریها و مدلهای تحلیل انقلاب 157
فصل پنجم  
جامعه شناسی مارکسیستی و انقلاب مالکیت خصوصی 165
جنگ طبقاتی و نقش تاریخی طبقه پرولتر 166
عوامل و شرایط و مبشرین انقلاب 167
فقر و انقلاب 168
تاریخ و مبارزه طبقاتی 169
تئوریهای مارکسیستی انقلاب 206
فصل ششم  
مدل تئوری مارکس در باب انقلاب 222
تئوری انقلاب مارکس 226
از خود بیگانگی 234
آگاهی طبقاتی 237
فرجام انقلاب 241
منابع و مآخذ 251

 

این فایل به صورت فایل ورد به خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *