دانلود مقاله ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید  نمونه ی موردی محلّه ی سرخاب تبریز”


دانلود مقاله ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید  نمونه ی موردی محلّه ی سرخاب تبریز"

دانلود مقاله ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید  نمونه ی موردی محلّه ی سرخاب تبریز”

بافتهای قدیم شهری، آثار گرانبهایی هستند که نوع فرهنگ، معماری و ایدئولوژی حاکم بر سازمان فضایی شهری در دورانهای مختلف را به نمایش می گذارند. انقلاب صنعتی، رشد تدریجی و ارگانیکی شهرها را تسریع بخشید و موجب بسط شهر به زمینهای اطراف شد. همزمان با انقلاب صنعتی، در حالی که شهر از درون تهی می شد، توسعه ی نامنظم شهری باعث کشیدگی شهر به طرف اراضی پیرامون شده بود. محلات سنتی، مخصوصاً در کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه، با عدم تعادل بین ظرف (بافت قدیم) و مظروف (ساکنین) روبرو هستند. معرفی و تحلیل الگوهای شهرسازی جدید در ساماندهی و بهسازی محله ی سنتی “سرخاب “و کمترین میزان مداخله ی کالبدی، از جمله اهداف این تحقیق است. نوشتار حاضر میکوشد تا فرضیه ی “در ساماندهی و بهسازی محله ی سنتی سرخاب، براساس الگوی شهرسازی جدید” را مورد ارزشیابی و تحلیل قرار دهد. از نظر هدف پژوهشی، مقاله ی حاضر جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. در جمع آوری اطلاعات، روشهای کتابخانه ای ، اسنادی و میدانی استفاده شده است. از نتایج تحقیق می توان به کارای الگوهای شهرسازی جدید در ساماندهی محلهی سرخاب، رشد درونزای شهری، ارتقای ویژگیهای فیزیکی و کارکردی از طریق تزریق عناصر جدید شهری، افزایش هویت محله ای، افزایش سرانه ی خدمات شهری و جلب مشارکت ساکنان محله ی مورد مطالعه اشاره نمود.
کلیدواژه ها: بافت قدیم، بهسازی شهری، شهرسازی جدید، محله ی سنتی سرخاب.

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل pdf ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی به هم ریخته باشد.

این فایل پی دی اف در 30 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *