دانلود مقاله اصول پیشنهادی نوشهرگرایی در برنامه ریزی محله های شهری


دانلود مقاله اصول پیشنهادی نوشهرگرایی در برنامه ریزی محله های شهری

دانلود مقاله اصول پیشنهادی نوشهرگرایی در برنامه ریزی محله های شهری

– در جهت رفع مشکلات ناشی از فرسودگی و زوال مراکز شهری و گسترش افقی شهرها جنبش نوشهر گرایی به وجود آمد. این جنبش برای ایجاد جوامع پایدار و کارا بازگشت به انگوی محلات سنتی را امری لازم میداند. در تحقیق حاضر سعی می شود – – ī .. به طور اجمالی به معرفی نوشهر گرایی و اصول پیشنهادی آن برای برنامه ریزی محله های شهری از جمله پیاده مداری، اتصال و پیوستگی، ایجاد کاربری های مختلط و ایجاد گونههای مختلف مسکن در بافت و … پرداخته شده و سپس فواید و انتقادات وارد
YA YA – برآن و ابزارهای طراحی محله نوشهر گرا و مراحل طراحی أن مطرح شود. در تحقیق حاضر به دنبال این موضوع هستیم چه اصولی
از نوشهر گرایی، میتواند برای برنامه ریزی و طراحی محله های شهر به کار رود و چگونه می توانیم از آنها در برنامهریزی و – – طرحریزی محلههای شهری استفاده کنیم و چه مراحلی را باید برای به احی محلهای نوشهر گرا در نظر داشته باشیم.
واژه های کلیدی: نوشهر گرایی، برنامه ریزی محله، پیاده مداری، فراری مختلط، حمل و نقل عمومی، مشارکت

این فایل پی دی اف در 14 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *