دانلود مقاله ارزیابی تاثیر اصول نوشهر سازی بر احیای بافت های فرسوده محلات و انسجام آنها


دانلود مقاله ارزیابی تاثیر اصول نوشهر سازی بر احیای بافت های فرسوده محلات و انسجام آنها

دانلود مقاله ارزیابی تاثیر اصول نوشهر سازی بر احیای بافت های فرسوده محلات و انسجام آنها

بافتهای فرسوده سهم قابل توجهی از پهنههای کشور را به خود اختصاص دادهاند به همین منظور حرکت ویژهای نسبت به بهسازی
و نوسازی انها اغاز شده است. این طرحها با هدف ارتقا سطح رفاه و ایمنی ساکنان و برقراری عدالت در پراکنش متوازن خدمات و امکانات شهری تهیه می شوند. از میان برداشتن تهدیدات و استفاده از فرصتهای موجود در بافت ها مستلزم اتخاذ شیوه برخورد مناسب با بافت به تناسب نیازها و ویژگیهای خاص و نحوه فرسودگی آن دارد. چنین به نظر می رسد که پیش از آنکه معضلات کنونی بافت قدیم به بحران های شهری تبدیل شود و جدایی شهر قدیم از شهر معاصر به تقابل این دو منجر شود باید روشی هدفمند و اصولی در برخورد با این بخش از شهر اتخاذ گردد. یکی از نظریههای جدید طراحی و برنامهریزی شهری به ویژه در زمینه نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده نوشهرسازی است که شامل طرح های سنتی و تلفیق آنها با حساسیتهای دوران مدرن است. حال این پژوهش پس از تبیین مبانی نظری جامع در خصوص بافت فرسوده، بهسازی، نوسازی و نوشهرسازی (به عنوان معیار سنجش) سعی برآن نمود با استفاده از روش های میدانی و کتابخانه ای به جمع اوری اطلاعات پرداخته با تکنیک SWOT به میزان انطباق نوسازی انجام شده در بافتهای فرسوده محلات همدان
بپردازد.
واژه های کلیدی
بافت فرسوده، بهسازی و نوسازی، نوشهرسازی، انسجام محله ای

این فایل پی دی اف در 8 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *