بررسی اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و  مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموز


پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی

بررسی اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و  مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموز

چکیده

بی تردید، شیوع پرخاشگری  در میان نوجوانان، موجب نگرانی بسیاری از خانواده ها، اولیا، مربیان و مسؤولان کشور است.گسترش روزافزون این نابهنجاری رفتاری در شکل های گوناگون، بر زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیرات منفی گذاشته و آرامش و احساس ایمنی را مورد تهدید قرار می دهد. بحث پرخاشگری ، از موضوعات مهم جامعه محسوب می شود و اثرات احتمالی پرخاشگری بر دانش آموزان  از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش شیوه های خودکنترلی و  مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموز  می باشد به این منظور محقق 180 دانش آموز که پرخاشگریشان مورد تأیید مدیران، معاونان و معلمان بود، پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ را تکمیل کردند. از بین این دانش آموزان60 نفر که نمره پرخاشگری انها در انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. مورد بررسی قرار گرفتند برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار با حداقل و حداکثر نمره ،و ازتحلیل کواریانس  استفاده شد.نتایج این تحقیق‌ نمایانگر آن بود که روش آموزش گروهی مدیریت خشم و مهارت های ارتباطی برپرخاشگری مؤثر است در این میان آموزش گروهی مهارت های ارتباط مؤثرتر ازمدیریت خشم می باشد و ارائه راه حل اساسی کاهش رفتار پرخاشگرانه دوران نوجوانی است.

کلمات کلیدی: شیوه های خود کنترلی، مهارت های ارتباطی،پرخاشگری

1-1-      مقدمه
به طور کلی، شرایط در حال گذر جامعه، زندگی اجتماعی نوجوانان را با مسائل و پیچیدگی های خاص خود مواجه نموده است و در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شوند در جریان این دشوار ی ها در اختیار داشتن منابع و مهارت هایی به آنها کمک می کند تا به بهترین شکل ممکن از عهده حل مشکلات خود بر آیند پرخاشگری1شکل خاصی از رفتار نوجوان در این سنین است پرخاشگری یکی از ویژگی‌های رفتاری است که تحت تأثیر عوامل محیطی مانند خانواده و مدرسه افزایش پیدا می‌کند. حساس‌ترین دوران زندگی هر فردی دوره نوجوانی او به‌شمار می‌رود. نوجوانان در این دوره حساس به دنبال کسب هویت و استقلال‌طلبی هستند و ممکن است برخی شرایط را نادیده گرفته و به‌گونه‌ای دیگر برخورد کنند. رفتارهای پرخاشگرانه در این دوره بیشتر دیده می‌شود که تحت تأثیر برخی محرک‌ها انفعالی تر و تکانه‌ای‌تر قرار می‌گیرد. بی تردید، شیوع پرخاشگری در میان نوجوانان، موجب نگرانی بسیاری از خانواده ها، اولیا، مربیان و مسؤولان کشور است.گسترش روزافزون این نابهنجاری رفتاری در شکل های گوناگون، بر زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیرات منفی گذاشته و آرامش و احساس ایمنی را مورد تهدید قرار می دهد.شاید بتوان گفت که یکی از علل بروز مشکلات جامعه،ادامه همان رفتارهای پرخاشگرانه دوران نوجوانی است.البته توجه به این نکته ضروری است که رفتار پرخاشگرانه همیشه نامطلوب نیست، بلکه دارای حکمت هایی از جمله دفاع و دفع خطراتی است که بقا و ادامه زندگی را تهدید می کند، ولی اگر مهار نشود و به راه های صحیح هدایت نگردد، همین ابزار دفاعی موجب آسیب های جبران ناپذیری می شود. پرخاشگری از دلایل مهم ارجاع کودکان و نوجوانان به مراکز مشاوره و روان درمانی می شود آنچه موجب توجه تحقیق‌گران به پرخاشگری شده است، پیامدهای این گونه رفتارها برای نوجوانان مانند ایجادتصویر منفی میان همسالان و آموزگاران، طرد از سوی همسالان، افت تحصیلی، مصرف مواد و بزهکاری است عدم مهار رفتارپرخاشگرانه علاوه بر اینکه ممکن است موجب ایجاد مشکلات بین فردی و جرم، بزه و تجاوز به حقوق دیگران شود، می تواند درون ریزی شده و به انواع مشکلات جسمی و روانی مانند زخم معده، سردردهای میگرنی وافسردگی بینجامد .  نـوجـوانان پرخاشگر معمولا قدرت کنترل رفتار خود را نداشته و رسوم و اخلافیات جامعه ای را که در آن زندگی می کنند را زیرپا می گذارند، احساس مسئولیت جمعی ندارند و بـیـشتر از آنکه به فکر دیگران باشند منافع خود را مدنظر دارند. این

1- aggression

گروه از دانش آموزان بیش از بقیه گروه ها در مدرسه ایجاد اشکال نموده و می توان گفت هرگاه از نـوجـوانان مشـکل دار در مـدرسه سـوال مـطرح شـود آنـها را در ردیـف اول معرفی می گردند.(فرقانی،1372). پرخاشگری دوره نوجوانی نه تنها منجر به پرخاشگری در بزرگسالی می شود، بلکه پیامدهای منفی دیگری نیز به دنبال دارد. بطوری که نوجوانانی که پرخاشگری زیادی دارند، زمینه ابتلاع به بزهکاری، اختلال سلوک، ناسازگاری در مدرسه و اعتیاد دارند.(لوچمن و دان1، 1993).

 

فهرست مطالب

فصل 1-    کلیات تحقیق‌ 1

1-1-   مقدمه……….

1-2-   بیان مسئله.

1-3-   اهمیت و ضرورت مسئله.

1-4-   اهداف تحقیق..

1-5-   سوال های تحقیق..

1-6-   فرضیات تحقیق..

1-7-   تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق..

فصل 2-   ادبیات پیشینه تحقیق‌

2-1-   تعریف خشم..

2-2-   تعریف پرخاشگری..

2-3-   انواع پرخاشگری..

2-4-   مبانی نظری پرخاشگری..

2-4-1- تئوری رفتار غریزی فروید.

2-4-2- تئوری بیولوژی..

2-4-3- نظریه ناکامی – پرخاشگری..

2-4-4- نظریه یادگیری اجتماعی..

2-4-5- دیدگاه شناختی..

2-4-6- نظریه پرخاشگری- پرخاشگری..

2-5-   علل و عوامل  موثر بر پرخاشگری نوجوانان..

2-5-1- تفاوت های جنسیتی..

2-5-2- عوامل خانوادگی پرخاشگری..

2-5-3- عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)………..

2-5-4- علل اجتماعی

2-6-   ارتباط پرخاشگری با مؤلفه های شخصیت…

2-7-   مهارت های ارتباط موثر با دیگران..

2-8-   راهبردهای رابطه موثر با دیگران..

2-9-   مهارت های خودکنترلی رفتاری در نوجوانان..

2-9-1- احساس مسئولیت در نوجوانان..

2-9-2- نقش و ضرورت خود کنترلی…………..

2-9-3- بسترهای خود کنترلی..

2-9-4- خود کنترلی و ارزش و کرامت نوجوانان……….

2-10- فرآیند تغییر رفتار از طریق آموزش خودکنترلی رفتار

2-10-1- یادگیری مسئولیت پذیری……

2-10-2- مؤلفه های خودکنترلی رفتار……….

2-11- شیوه ها و راهکارهای کنترل پرخاشگری در نوجوانان دانش آموز

2-12- مطالعات انجام شده داخلی و خارجی..

فصل 3-   روش تحقیق…

3-1-   روش تحقیق..

3-2-   جامعه آماری..

3-3-   نمونه و روش نمونه گیری..

3-4-   ابزارهای تحقیق‌

3-5-   نحوه اجرای تحقیق..

3-6-   روش های آماری بکار رفته.

فصل 4-   یافته های تحقیق…

4-1-   یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق..

4-2-   یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق..

فصل 5-   بحث و نتیجه گیری..

5-1-    نتیجه گیری..

5-2-    پیشنهادات…

فهرست منابع..

این فایل ورد در 92 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *