دانلود 233تست اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای

دانلود 233تست اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای

388-اولین گزارش ارائه شده توسط شورای عالی طرحهای انقلاب چه نام داشت؟

سیاست های توسعه و تکامل جمهوری سلامی ایران

389-برنامه شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور 1366-1365با چه هدفی تهیه شد؟

توانمندی دولت برای تغذیه مردم در شرایط بحرانی

390-در برنامه ایران 1400 چه جیزی مدنظر بود؟ تعدیل ساختاری

391-چارچوب اجرایی تفکر عمران منطقه ای با چه اقدامی بنیان نهاده شد؟با تاسیس سازمان عمران دشت مغان

392-برنامه ریزی در معنای نوین خود از چه برنامه ای شروع شد؟برنامه 3 قبل انقلاب

393-تا برنامه ……….اصولا برنامه ریزی منطقه ای هیچ گونه جایگاه قانونی خاصی در ایران نداشت. برنامه سوم قبل انقلاب

394-فلسه اصلی برنامه ریزی منطقه ای چیست؟تمرکز سرمایه در مناطق عقب افتاده

395-اولین برنامه منطقه ای سراسری منطقه ای توسط چه سازمانی تهیه شد؟موسسه بتل در سال1351

396-در کدام برنامه برای اولین بار فصل مستقلی با نام عمران ناحیه ای پیش بینی شد؟برنامه 4قبل انقلاب

این فایل ورد در 11 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.