دانلود 220 سوال اصول وروشهای برنا مه ریزی شهری- دکتر اسماعیل شیعه

دانلود 220 سوال اصول وروشهای برنا مه ریزی شهری- دکتر اسماعیل شیعه

120-در جریان دگرگونی هایی که در نتیجه عملکرد حمل و نق و شبکه راه ها در سطوح شهری مشاهده می شود ،

چه اتفاقی رخ می دهد؟ شکل دایره ای مناطق به شکل شعاعی یا ستاره ای تبدیل می شود .

121-نظریه ساخت چند هسته ای شهر از کیست؟  ادوارد اولمن ، چانسی هاریس

122-تشکیل هسته های متعد ددر داخل شهرهای بزرگ امروزی را کدام عامل امکان پذیر می سازد؟

ارتباط مسیرهای حمل و نقل

123- در چه صورتی توسعه قسمت هایی از شهر ، ساخت چند هسته ای به خود می گیرد؟

با تکمیل عملکردهای وسایل نقلیه وشبکه راه ها

124- در نظریه ساخت چند هسته ای تاسیسات عمده فروشی  گرایش به تشکیل هسته هایی در کدام قسمت

شهر دارند؟ در طول خطوط راه آهن ها و راه های اصلی

125- نظریه ساخت عمومی شهر از کیست؟  رابرت دینکسن

126-در نظریه ساخت عمومی شهرها منطقه میانی شامل چه عناصری است؟

یک منطقه مسکونی سالم ، صنایع سبک کوچک

127- در نظریه ساخت عمومی شهرها در کدام منطقه خصیصه های شهری در محل تقاطع وسایل ارتباطی یک

هسته قدیمی و بازار محلی یا هسته کهن صنعتی شکل گرفته اند؟  منطقه بیرونی

128- چه ویژگی هایی از شهر ساخت حوزه طبیعی شهر را معلوم می کنند؟

مشخصات طبیعی شهر ، و خصیصه های فرهنگی مردم

 

این فایل ورد در 14 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.