دانلود پاورپوینت راجب جزر ومد دریا

جزومد در نقاط مختلف جهان

دانلود پاورپوینت راجب جزر ومد دریا

جزر و مد چیست ؟

سطح آب دریا ها به طور منظم بالا و پایین می رود. به بالا رفتن سطح آب دریا ، مد یا آب خیز و به پایین رفتن آن جزر یا آب خسب می گویند. این جزر و مد به طور کلی باعث تغییر مکان عمومی آب اقیانوسهای بزرگ می شود. این حرکت شبه حرکت توازنی آب در داخل وانی است که به آرامی حرکت داده می شود.

جزرومد چگونه تشکیل میشود:

یکی از اثراتی که ماه بر زمین می گذارد جزر و مد است.در تعریف اولیه گفته می شود به پایین رفتن و بالا آمدن آب سطح دریاها و اقیانوس ها جزر و مد گفته می شود و این دو اثر را از وجود نیروی جاذبه ای به غیر از جاذبه زمین می دانیم.سطح آب در هر شبانه روز به طور دقیق در هر 24 ساعت و 50 دقیقه،دوبار بالا می آید که به آن مد و دوبار پایین می رود که به آن جزر گفته می شود.اگر ماه و خورشید در یک راستا قرار بگیرند،جاذبه بیشتر بوده و اثرات جزر و مدی بیشتر خواهد شد.در دریاچه ها،مد بسیار جزئی بوده و بنابراین در دریاچه خزر مد محسوس نیست،درخلیج فوندی واقع درساحل شرقی کانادا،آب گاهی تا 20 متر پایین می رود و کشتی ها برای به گل ننشستن،قبل از جزر خود را از ساحل دور نموده و تغییر مکان می دهند.

انواع جزر ومد:

به لحاظ دامنه جزر و مد می توان انواع آن را این گونه تقسیم بندی نمود.جزر و مد میکرو که دامنه آن کمتر از 2 متر است و ماکرو که دامنه جزر ومد بیش از 4 متر است. اما از جهت تاثیر نیروی جاذبه بر سطح آب نیز شاید بتوان تقسیم بندی دیگری را قابل قبول دانست. جزر ومد مستقیم و جزر و مد غیر مستقیم. منظور از جزر ومد مستقیم ، آن بخش از سواحل هستند که مستقیما در مقابل ماه قرار می کیرند وجزر ومد غیر مستقیم ، جزر و مدی است که در سواحل نقطه مقابل سواحل با جزر ومد مستقیم ، تشکیل می شود. چنانکه می دانید، توجیه مد سواحلی که مقابل منظر ماه قرار می گیرند و رابطه آن با نیروی جاذبه ماه بسیار آسان است.اما جزر و مد همزمان در سواحلی که در نقطه مقابل سواحل اشاره شده صورت می پذیرد به دلیل تغییر و جابجایی مرکز ثقل کره زمین و بوجود آمدن نوعی خلاء جاذبه ای برای مایعات طرف مقابل است.

این فایل پاورپوینت در 21 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.