دانلود تحقیق مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود تحقیق مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

بسمه تعالی
فصل اول – کلیات
بخش اول – مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.

ثالثاً – برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.

خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامه تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.

 

فهرست
ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات…………………………………………………….. 4

بخش اول – مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن………………………………………………………………………. 6

بند اول – ایراد چیست………………………………………………………………………………………….. 6

بند دوم – انواع ایراد……………………………………………………………………………………………… 8

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی……………………………………………………………………. 11

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات……………………………………………………………….. 12

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید…………………………………………………….. 13

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است……………………… 16

بند سوم – آثار طرح ایراد………………………………………………………………………………………. 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد………………………………………………………………………….. 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه……………………………… 23

بخش اول – مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت……………………………………………………………………………. 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی……………………………………………………………………. 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی……………………………………………………………….. 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی……………………………………………………………… 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه……………………………………………………………………………… 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط……………………………………………………………………………. 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت……………………………………………………………………………… 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا…………………………………………………………………………… 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت………………………………………………………………………………… 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه……………………………………………………………………………. 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا……………………………………………………………… 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت…………………………………………………………………….. 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت………………………………………………………………………. 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی………………………………………………………………………. 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان…………………………………………………………………………… 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس……………………………………………………………………………… 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست……………………………………. 101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی……………………………………………………………………. 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست……………………………………………….. 103

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست…………………………………….. 105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری……………. 106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست…………………………………………………………. 107

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا………………………………………………………………………….. 107

بخش بیستم – ایراد اناطه……………………………………………………………………………………….. 109

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته……………………………………………… 112

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات…………………………………………………………………………. 129

بخش بیست و سوم – نتیجه………………………………………………………………………………….. 130

این فایل ورد در 133 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + شش =