دانلود مقاله “فعل”

فعل

گفتیم که جمله به دو قسمت اصلی« نهاد و گزاره »تقسیم می شود و« فعل » جزء «اصلی و هسته» گزاره است . اگر فعل را از جمله حذف کنیم معنی جمله ناقص می­شود و شنوده منتظر خواهد بود تا بداند چه کاری صورت گرفته است و عبارتی که فعل نداشته باشد جمله نیست .

مانند: بگفت از پس چهار دیوار خویش      همه عمر ننهاده­ام پای پیش(سعدی)

در شعر فوق« بگفت و ننهاده ام» فعل می باشند.

فعل کلمه­ای است که،روی دادن امری، یا کار یا حالتی را می­رساندکه در زمانی خاص صورت گرفته است. هر فعل سه مفهوم «کار یا حالت و زمان وشخص» را در بردارد.

مانند: فعل «می روی» :

1- مفهوم انجام کار «رفتن »

2-  زمان «حال»

3- مفهوم «کسی که کار رفتن» را انجام می دهد، و او کسی است که شنونده با او سخن می­گوید، را در خود دارد.

ویژگی های فعل

فعل پنج ویژگی دارد:

1-    شخص       2- زمان            3- گذر         4- معلوم و مجهول        5- وجه

این فایل ورد در 10 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.