ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیع


دانلود اصل مقاله لاتین و ترجمه  فارسی ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیع 

چکیده__ این قضیه که منابع انرژی تجدید پذیر، کلید زیربنای منبع انرژی قابل اطمینان هستند، بشدت قابل قبول است؛ زیرا این منابع هم پایان-ناپذیر بوده و هم نا آلاینده هستند. تعدادی از تکنولوژی های تجدید پذیر هم اکنون کاربرد تجاری دارند، جالب توجه ترین آنها توان بادی، فوتوولتیک، سیستم های خورشیدی گرمایی، بیومس (زیست توده)، و اشکال مختلف توان هیدرولیک(با استفاده از انرژی های آب) هستند. در این مقاله، روشی برای تخصیص بهینه انواع گوناگون واحدهای تولید توزیع شده تجدیدپذیر (DG)، در سیستم توزیع _بطوری که تلفات انرژی سالانه را کمینه کنیم_ ارایه شده است. این روش مبنی بر تولید یک مدل احتمالی تولید-بار می باشد که همه ی شرایط عملیاتی ممکن واحدهای DG (تولید توزیع شده) تجدیدپذیر را با احتمال آنها، ترکیب می کند، ازینرو این مدل را در یک مساله برنامه نویسی قطعی، جا می دهیم. مساله برنامه نویسی به عنوان یک برنامه نویسی غیرخطی عددصحیح مرکب (MINLP)، با یک تابع هدف برای کمینه کردن هزینه تلفات انرژی سالانه سیستم، فرمولبندی شده است. محدودیت ها عبارتند از محدوده های ولتاژ، ظرفیت (قدرت) فیدر، بیشینه حد نفوذ، و اندازه مجزای واحدهای DG در دسترس. این روش پیشنهاد شده بر روی یک سیستم توزیع روستایی با بخش های مختلف _شامل همه ی ترکیبات ممکن واحدهای DG تجدیدپذیر_ اعمال شده است. نتایج نشان می دهند که یک کاهش چشمگیر در تلفات انرژی سالانه برای همه ی بخش های مختلف، بدست آمده است.

اصظلاحات مربوط__ تولید توزیع شده، برنامه ریزی سیستم توزیع، مرکب سوخت، عدم قطعیت.

 

Optimal Renewable Resources Mix for Distribution
System Energy Loss Minimization
Y. M. Atwa, Student Member, IEEE, E. F. El-Saadany, Senior Member, IEEE, M. M. A. Salama, Fellow, IEEE, and
R. Seethapathy
, Member, IEEE
Abstract—It is widely accepted that renewable energy sources
are the key to a sustainable energy supply infrastructure since
they are both inexhaustible and nonpolluting. A number of renewable energy technologies are now commercially available,
the most notable being wind power, photovoltaic, solar thermal
systems, biomass, and various forms of hydraulic power. In this
paper, a methodology has been proposed for optimally allocating
different types of renewable distributed generation (DG) units
in the distribution system so as to minimize annual energy loss.
The methodology is based on generating a probabilistic generation-load model that combines all possible operating conditions
of the renewable DG units with their probabilities, hence accommodating this model in a deterministic planning problem.
The planning problem is formulated as mixed integer nonlinear
programming (MINLP), with an objective function for minimizing
the system’s annual energy losses. The constraints include the
voltage limits, the feeders’ capacity, the maximum penetration
limit, and the discrete size of the available DG units. This proposed
technique has been applied to a typical rural distribution system
with different scenarios, including all possible combinations of the
renewable DG units. The results show that a significant reduction
in annual energy losses is achieved for all the proposed scenarios.
Index Terms—Distributed generation, distribution system planning, fuel mix, uncertainty.

این فایل ورد ترجمه در 35 صفحه و فایل اصلی pdf مقاله در 11 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *