دانلود چارچوب فرایند طراحی شهری و طرح جامع سه بعدی

پیش فرض های شرح خدمات
چارچوب و طرح جامع سه بعدی طراحی شهری
چارچوب طراحی شهری
طرح جامع سه بعدی طراحی شهری
تعریف طراحی شهری- از تولد تا بلوغ طراحی شهری
کیفیت طراحی شهری و مولفه های سازنده آن
ساختار و محتوای فرایند طراحی شهری راهبردی- راهبرد توسعه شهر (سی دی اس) چیست؟
ساختار و محتوای فرایند طراحی شهری راهبردی- طراحی شهری در عمل- الگویی برای هدایت و کنترل چند سطحی در طراحی شهری
راهنمای انجام مرحله چشم انداز سازی در طراحی شهری- چشم انداز شهر محله- پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز
راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت سایت و بستر قرارگیری آن
راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت به روش سوات- مناسب سازی تکنیک برای طراحی شهری
راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت به روش مکان سنجی
راهنمای گونه شناسی و محتوای اسناد طراحی شهری- چارچوب طراحی شهری، دستور کار توسعه و طرح جامع سه بعدی طراحی شهری

به صورت پی دی اف

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.