دانلود پاورپوینت یک نمونه تحلیل سایت معماری

 پیشگفتار …………………………………………….. شناخت بیشتر سایت

 1_ جهت گیری ……………………………………….

 2_ نور طبیعی  ( مفید و مضر) ………………………….

3_ سایه اندازی ……………………………………….                                                                   

 4_ باد  ( غالب و مزاحم ) ………………………………..

 5_ مجاورت ………………………………………….

 6_ همسایگی  ( ارتفاع و کاربری ) …………………………….

 7_بافت نماسازی اطراف ……………………………………..

 8_دسترسی  از اطراف به سایت ……………………………..

 9_دسترسی  از سایت به اطراف …………………………….

 10_فاصله از مبادی ورودی شهر …………………………..

 11_دید ( داخل به خارج ) ……………………………………………..

 12ید ( خارج به داخل ) ………………………………………

 13_دید به مجموعه کوهسنگی ……………………………..

 14_فاصله از مناطق تاثیر گذار ……………………………..

 15_چگونگی طرح توسعه …………………………………..

 16_برنامه آتی احداثهای مجاور …………………………….

این فایل پاورپوینت در 20 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.