تعاریف کاربری شهری

تعاریف کاربری شهری
ردیف نوع کاربری تعریف
1 مسکونی به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت خانوارها اطلاق می شود.
2 آموزش عالی به اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیلات رسمی و عمومی(تحصیلات متوسطه) اختصاص داده می شود گفته می شود.
3 آموزشی به اراضی اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت
وزارت خانه های آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی گفته می شود.
4 اداری و انتظامی به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای انتظامی گفته می شود.
5 تجاری- خدماتی

(انتفاعی و غیرانتفاعی)

به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی گفته می شود.
6 ورزشی به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته می شود.
7 درمانی به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سلامت انسان و دام و مددکاری های اجتماعی گفته می شود.
8 فرهنگی به اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود.
9 پارک به اراضی اختصاص یافته جهت پارک ( بوستان ) که توسط شهرداری احداث و مورد استفاده عموم قرار می گیرد گفته می شود
10 مذهبی به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم دینی و مذهبی گفته می شود.
11 تجهیزات شهری به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در وظایف شهرداری است گفته می شود.
12 تاسیسات شهری به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود
13 حمل و نقل و انبارداری به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که برای انجام سفرهای شهری، برون شهری و بین شهری و انبارها نیاز است گفته می شود
14 نظامی به اراضی موجود محل استقرار نیروهای مسلح (ارتش و سپاه) گفته می شود.
15 باغات وکشاورزی به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین های کشاورزی گفته می شود.
16 تاریخی به اراضی اختصاص یافته به مکانهای تاریخی و بقاع متبرکه گفته می شود.
17 طبیعی به سطوح اختصاص یافته به بستر و حریم رودخانه ها و انهار و تالاب ها و آبگیرها و جنگلهای طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود.
18 حریم به اراضی اختصاص یافته جهت حرایم قانونی گفته می شود.
19 تفریحی و توریستی به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود.
20 صنعتی به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف، گروه های یازده گانه مورد تایید سازمان محیط زیست شامل صنایع غذایی، نساجی، چرم، سلولزی، فلزی، غیرفلزی، شیمایی، دارویی، برق و الکترونیک، کشاورزی و ماشین سازی گفته می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.