دانلود پاورپوینت مدل باتلر- چرخه حیات منطقه گردشگری

مدل های توسعه توریسم

چرخه حیات منطقه گردشگری
شاخص های رنجش
تخریب خلاق
آشفتگی
شاخص های ظرفیت تحمل

مرحله کشف

•تعداد معدودی گردشگر وجود دارد.
•اثرات اقتصادی گردشگری کم است.
•سبب فراهم آوردن امکانات خاصی نمیشود.
•ارتباط گردشگری با اقتصاد محلی بسیار کم است.
•فعالیت گردشگری به صورت رسمی وجود ندارد.
•گردشگران= مهمان افتخاری
•گردشگران ناگزیر به تطبیق خود با شرایط محلی هستند.
مرحله افزایش فعالیت های گردشگری (Involvement)
تعداد گردشگران شروع به افزایش می کند.
مدت اقامت کوتاهتر اما با تعداد بیشتر
خدمات و امکانات گردشگری احداث می شود.
مهمانخانه -هتل کوچک – رستوران
مردم در خانه های خود اتاقی برای گردشگر فراهم می کنند.
تعدادگردشگران عوائد کافی به همراه دارد.
مرحله اثرات افزایشی وجود می آید یعنی فراهم آوردن امکانات گردشگری امکانات بعدی را با خود به همراه می آورد و جذب یک گردشگر سبب جذب گردشگرهای بعدی می شود.
خدمات رسانی به گردشگران به صورت رسمی صورت می گیرد.
اجتماع، به تدریج خود را با فعالیت های گردشگری و حضور گردشگران تطبیق می دهد.

این فایل پاورپوینت در 21 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

20,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.