دانلود پروژه شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری


پروژه  شناسائی و کاهش آب بحساب   نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

هدف :

شناسایــــی پرت آب در شبکه های آب رسانی شهری بصورت های فیزیکی و غیر فیزیکی که از مخازن ذخیره و لوله های اصلی شبکه توزیع آب شهری و نیز شبکه های فــرعی و انشعابات مشترکین که ممکن است بصورت نشت آب و یا ترکیدگی   لوله های اصلی و فرعی شبکه و انشعابات و شیرهای شبکه به خارج از ســــیستم توزیع آب منتقل شود و حجم عظیمی از آب سالم و بهداشتی هدر میرود که با مشکلات فراوانی تولیـــــــد و در بعضی از شهرها تصفیه می شود و هزینه های هنگفتی را شرکتــهای آب و فاضلاب بابت آن خرج می نمایند و در کشور ما علاوه بر آنکه از نظر اقتصادی هزینه های کلانی  متوجه دولت در این زمینه  می شود کشور ما دارای منابع محدود آب می باشــــــد و در بیشتر موارد 60-40 درصد آب تولید شده برای شرب شهری بصورت تلفات هدر میرود که رقم بسیار بالایی است .

بنابراین شناسایی راههای بروز تلفات آب و ارائـــــه راهکارهـــــای مقابله با آن شکلات زیادی را از پیش پای صنعت نوپای آب و فاضلاب کشور بر میدارد.

تعریف آب به حساب نیامده : (پرت شبکه  یا تلفات شبکه)

 

تلفات آب در شبکه آبرسانی شهری به دو صورت مشهود است .

الف :تلفات فیزیکی آب.

ب : تلفات غیر فیزیکی .

 

تلفات فیزیکی:

آب بصورت نشت از مخازن ذخیره آب ،نشت ازلوله ها و شیر فلکه ها و تلفات آب ناسی از اتفاقات و شکستگی لوله های اصلی و فرعی و نیز انشعابات .

تلفات غیر فیزیکی آب :

عدم کارکرد صحیح کنتور های حجمی موجود دروروی و خروجی مخازن ذخیره آب که ممکن است مقدار حجمی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی نشان دهد

عدم کارکرد صحیح  کنتور های مشترکین

کنتور های خراب ،کنتور های معکوس ،کنتور های دست کاری شده توسط مشترک یا افراد غیر مجاز دیگر

انشعابات غیر فنی و غیر اصولی

عدم وجود کد بندی و پلاک کوبی اماکن

خطای انسانی

بنابراین اتلاف آب در شبکه ها ممکن است به یکی از صورت های فیزیکی و غیر فیزیکی صورت گرفته باشد . برای کاهش میزان تلفات آب باید عوامل ایجاد تلفات در شبکه شناسایی شود و بعد از شناسایی راههای جلوگیری از ایجاد تلفات بررسی شود .  [1]

 

فهرست مطالب
هدف

مقدمه                                                        1

بخش اول
شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی

جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنتور                        3

دستورالعمل کنترل اماکن                                               4

دلایل نیاز به انجام کنترل و ممیزی اماکن                               6

اهداف ،کاربردها وقابلیتهای کنترل اماکن                               7

کلیات اجرای طرح                                     9

فعالیتهای کنترل اماکن                                               10

تهیه روش کنترل اماکن                                            15

کدگذاری                                                17

تهیه فرمهای جمع آوری اطلاعات                                         21

بخش دوم روشهای کاهش تلفات غیر فیزیکی
دستورالعمل نصب صحیح انشعابات                            24

ارزیابی روشهای برخورد با متخلفین                             34

بخش سوم
روشهای کاهش پرت فیزیکی

بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن                             40

تهیه کاربرگ بهره برداری از مخازن                            41

حوضچه های شیرآلات                                             44

شیرآلات و اتصالات و نحوه نگهداری و تعمیرآنها                      45

بخش چهارم
مدلسازی شبکه توزیع آب

تعیین نقاط نصب فشارسنج و انجام عملیات فشارسنجی                  52

بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب                          54

تهیه نقشه نقاط نصب فشارسنج                                   60

تعاریف و اصطلاحات رایج در مدلسازی                            62

شبیه سازی سیستم توزیع                                                 65

هدف از مدلسازی و کاربردهای آن                                67

محدودیت های مدلسازی                                             70

تهیه و تکمیل اطلاعات سیستم توزیع آب                              72

تهیه مدل هیدرولیکی سیستم توزیع آب                           76

جمع آوری و سازماندهی اطلاعات                             79

تهیه مدل اولیه                                                    87

کد گذاری عوارض                                      89

چکیده مطالب و ارائه راهکار                                              96

منابع ومئاخذ                                            98

 

این فایل ورد در 109صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *