or
فایـلهـا و مـقـالات رایـگـان سـایـت:

دانلود مقاله پزشکی از راه دور

آدرس کوتاه این مطلب: http://saeedsun.ir/blog/?p=84792

TELEMEDICINE
Techniques, Methods, Benefits and our strategy plan

انواع ، متدها ، فواید و طرح پیشنهادی

مقدمه
انتقال اطلاعات پزشکی از یک مکان به مکان از طریق بکارگیری متدهای الکترونیکی ارتباطی را گویند که این
امر میتواند از یک تماس تلفنی مشاوره بین دو پزشک تا یک جراحی روباتیک توسط جراحی که در محل
دوری اقامت دارد با کمک تکنولوژی ویدئو کنفرانس ماهواره ای ؛ متفاوت باشد . در این میان
Telemedicineفقط به انتقال راه دور خدمات بالینی اطلاق میشود در حالیکه Telehealthیا E-health
خدمات بالینی ، غیر بالینی ، آموزش پزشکی و تحقیقات را نیز دربر میگیرد.
تاریخچه
قدمت پزشکی از راه دور به اندازه قدمت علم طب می باشد! اولین نوع استفاده از پزشکی از راه دور
بصورت رفتن همراه بیمار بدحال بستری در منزل بود به پیش طبیب و دادن شرح حال بیمار و دریافت
دستور درمان موقت بیمار تا ویزیت اصلی توسط طبیب بوده است. اما پزشکی از راه دور به مفهومی که
امروزه استفاده می شود را شاید بتوان همزمان با شروع استفاده از تلفن و تلگراف دانست.
انواع روشها :
الف- سرویس ارجاع به متخصص Teleconsultation
شایعترین متد Telemedicineمشاوره پزشک عمومی با متخصص برای تشخیص میباشد که میتواند
بصورت تلفنی ؛ ویدیویی و ارسال مدارک پزشکی بیمار از طرق الکترونیکی باشد که میتواند بصورت
همزمان و یا غیر همزمان انجام پذیرد. که از میان این مدارک ؛ فیلمهای رادیولوژی شایعترین مدارکی هستند
که ارسال میشوند. ) (
Teleradiologyاگرچه این امر درباره پاتولوژی به صورت ضبط ویدیویی یا
تصویری نمونه و ارسال آن برای متخصص مربوطه ، و کاردیولوژی ) ارسال اکوکاردیوگرافی و نوار قلب
( و درماتولوژی با ارسال نمونه ها ، تصاویر و افتالمولوژی از طریق ارسال مدارک پزشکی و مشاهده و
معاینه بیمار از طریق دستگاهها ی خاص ، نیز قابل انجام است. از دیگر روشها استفاده از وسایل پزشکی
میباشد از دیگر شاخه های
Tele-stethoscope ,tele-otoscope مانندTelemedicine مخصوص
تخصصی پزشکی که با این متد انجام پذیرند میتوان از روانپزشکی ؛ طب داخلی ؛ توانبخشی ؛ اطفال ،
نورولوژی و زنان و زایمان نام برد.
Teleradiology
تله رادیولوژی شایعترین فرم Telemedicineمیباشد . تقریبا 15برابر سایر انواع Telemedicineهای
صوتی تصویری در آمریکا مورد استفاده واقع میشود . موارد استفاده این روش میتواند موارد زیر باشد :

ـ رادیولوژیست آنکال: عکسهایی که توسط تکنسین رادیولوژی از بیمار بعمل میآید توسط این سیستم
میتواند به منزل رادیولوژیست آنکال ارسال و پاسخها فورا دریافت شود. 2ـ پزشک عمومی که در مناطق
دور طبابت می نماید، میتواند پس از گرفتن عکسهای رادیولوژی بیمار در کلینیک، آنها را برای گزارش دقیق
و کارشناسانه برای رادیولوژیست سیستم در نقطهای دور ارسال کند. 3ـ یا یک رادیولوژیست میتواند در
مورد بیمارانش با یک فوق تخصص رادیولوژی ) مانند رادیولوژی کودکان ( مشورت نماید. 4ـ حتی ارائه
مشاورههای رادیولوژی به خارج از کشور ) مانند پروژه هایی در کشور هندوستان ( می تواند امکان پذیر
باشد.
Tele Cardiology
تله کاردیولوژی از حدود 70سال قبل از طریق خطوط تلفن معمولی در سایر کشورها استفاده میشده است
و صداهای ضبط شده سمع قلب از طریق خطوط تلفن و نوار قلب از طریق نمابر به راه دور ارسال میشده
است. ولی اکوکاردیوگرافی تا قبل از 10سال اخیر قابل انتقال به دور نبوده است .
این در حالی است که تله کاردیولوژی جزو شایعترین تخصصهایی است که در
Telemedicineمورد نیاز
و استفاده بوده و میباشد. مراقبتهای قلبی مثلا در نوزاد تازه متولد شده و سوفل قلبی یا اورژانسهای قلبی
موارد اضطراب زا برای پزشکان عمومی شاغل در نقاط دوردست میباشد که می تواند با تله کاردیولوژی
برطرف شود. در حال حاضر گوشیهای پزشکی دارای قابلیت انتقال اطلاعات چه بصورت آنالوگ و چه
دیجیتال وجود دارد .
Telepathology
تله پاتولوژی نیز از شاخههای مهم و مورد استفاده زیاد در Telemedicineمیباشد. که هم بصورت
همزمان ) (
On lineتوسط میکروسکوپ کنترل از راه دور و هم بصورت ذخیره و ارسال بعدی ) store
( and forwardاز طریق ارسال تصاویر پاتولوژی و دریافت مشاوره و تشخیص استفاده میشود. و از
ییآنجا که بررسی پاتولوژیک در اکثر موارد بصورت غیر اورژانس و زمان بر است، راه حل غیر همزمان
بسیار ارزانتر و مناسب تر برای تله پاتولوژی خواهد بود.
)
ipathیک پروژه open sourceاست در مورد ) Telemedicineبخصوص تله پاتولوژی( که در دانشگاه
Baselسوئیس ساخته شده است که برای کشورهای در حال توسعه با امکانات پایین اینترنتی و ارتباطی
طراحی شده است و رایگان میباشد ولی بیشتر بصورت ذخیره و ارسال بعدی ) (
store and forward
است. (کار میکند.
Teledermatology
در این نوع مشاوره نیز از دو حالت مشورت یکی همزمان و دیگری غیرهمزمان استفاده میشود که در نوع
ذخیره و ارسال بعدی ) (
store and forwardتصاویر را میتوان با یک دوربین دیجیتال معمولی ذخیره
نمود و سپس با وسایل ممکن آنرا انتقال داد .

این فایل پی دی اف در 15 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

9,000 ریال – خرید


اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تا 10% تخفیف ویژه کلیه محصولات آموزشی سایت(دریافت کد تخفیف)
+