دانلود رایگان مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری


خلاصه کتاب مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری

نوشته :کرامت الله زیاری، حافظ مهدنژاد، فریاد پرهیز

الگوهای شهری:

برنامه ریزان جغرافی دانان شهری و اقتصاد دانان نظریاتی را در مورد ویژگی های الگوهای شهری بیان کرده اند.نظریات الگوهای شهری مرتبط به موقعیت اندازه فضای شهرها با توجه به رابطه انها با یکدیکر و مناطق پیرامونشان است.

هر شهر میتواند در الگوهای مختلفی رشد نماید.چگونگی رشد هر شهر به محدودیتها به ویژه محدودیت های طبیعی و امکانات ان و سیاست های برنامه ریزی که برای ان در نظر گرفته میشود بستگی دارد.

چنانچه بخواهیم با توجه به روند تکنولوژی و به ویژه تکنولوژی حمل و نقل شهرها را به لحاظ فرم و شکل طبقه بندی کنیم یراساس نظریه نیومن شهرها به شرح زیر طبقه بندی میشوند:

1)شهر پیاده:محصول تکنولوژی ماقبل دوران صنعتی است.

2)شهر ترانزیت(صنعتی):این شهر مبتنی بر تکنولوژی حمل و نقل ریلی اوایل دوران صنعتی است.

3)شهر اینده(گره تراانزیتی):این نوع شهر محصول انقلاب اطلاعات و عصر شبکه وارتباطات قرن 21 است.الگوی شهر اینده (گره ای _اطلاعاتی)گذر از ماشین و خیابان و معابر عادی به ریل استکه بیشتر حالت گره ای دارد ولی به شکل متمرکزتری می باشد نه به شکل گره های منفصل.در الگوی شهر اینده از گسترش بی رویه شهر جلوگیری میشود.

اکنون تعدادی از مهم ترین الگوایی در مورد ساخت شهرها بیان شده است مورد تشریح قرار میگیرد که عبارت است از:

الگوی خطی:

نحوه قرار گیری شهرها به موازات خطوط حمل و نقل همچون رودخانه ها خطوط راه اهن منطقه ساحلی یا رشته کوه های کوهستانی منجر به شکل گیری الگوی خطی می شود.

عملکرد شهرها در این الگو به تهیه خدمات و تسهیلات لازم برای انتقال کالاها ار یک نوع حمل و نقل به نوع دیگر و همچنین تغییر از حمل و نقل دریایی به حمل و نقل راه اهنی است که اغلب در شهرهای بندر اتفاق می افتد.

شهر خطی برای اولین بار توسط سوریاماتا در سال 1882 مطرح گردید.سوریا نخستین کسی است که نقش حمل ونقل جدید را به عنوان یک عنصر مهم شهری شناخته است.

اصول بنیادین شهر خطی:

1)نخستین و مهم ترین اصل این است که همه مشکلات ترافیک سرچشمه میگیرد.بهترین و مطلوب ترین شکل برای یک شهر ان است که رفت و امد ساکنانش میا نقاط مختلف در کمترین زمان امکان پذیر باشد.

2)شهر خطی موجب تییر یافتن جهت مهاجرت های خطرناک و بی نظم جمعیت روستایی به شهرها خواهد بود.

و…………

[download id=”84807″]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *