دانلود آزمون هوشی گودیناف + تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف

آزمون تصویر آدمک گودیناف

 

به طور کلی روش نمره گذاری در آزمون تصویر آدمک گودیناف از این قرار است که به هر قسمتی از تصویر یک نمره تعلق می گیرد که مجموع آنها 51 تجاوز نمی کند. با استفاده از جدول مخصوص، نمره خام تبدیل به سن عقلی می شود و از رابطه 100×سن تقویمی ÷ سن عقلی  بهره هوشی کودک بدست می آید.

 

 • سر وجود داشته باشد.
 • پا کشیده شده باشد.
 • دست کشیده شده باشد( یک یاهر دو دست).
 • بدن کشیده شده باشد.
 • طول بدن طویل تر از عرض آن باشد.
 • شانه ها کشیده شده باشد.
 • بازوها و پاها به تنه چسبیده باشند.
 • پاها به تنه و دستها به تنه درنقاط انتظار رفته چسبیده شده باشند.
 • گردن کشیده شده باشد.
 • دنبال گردن به سر و تنه مربوط باشد.
 • چشم ها کشیده شده باشد.
 • بینی کشیده شده باشد.
 • دهان کشیده شده باشد.
 • دولب دیده شوند.
 • سوراخ ها یاحفره های بینی کشیده شده باشد.
 • موها کشیده شده باشد.(جزئی ترین مقدار مو).
 • موها کامل کشیده شده باشد.
 • علامتی از لباس کشیده شده باشد.
 • دو قطعه لباس کشیده شده باشد.
 • تمام بدن پوشیده از لباس باشد.
 • چهار قطعه لباس مشخص باشد(کراوات، کلاه، جوراب ، کفش ، پیراهن و کت و شلوار).
 • لباس رسمی یا یونیفرم باشد( یونیفرم مدرسه هم نمره می گیرد).
 • انگشتان کشیده شده باشد(هر اثری ازانگشت کافی است).
 • تعداد انگشتان درست باشد.
 • شکل و قواره انگشتان درست باشد.
 • شست متمایز باشد.
 • دست متمایز از انگشتلان باز باشد(کف دست کشیده شده باشد).
 • بازوها کشیده شده باشد.
 • زانو کشیده شده باشد.
 • تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد.
 • تناسب بازوها و دست ها نسبت به بدن حفظ شده باشد.
 • پاها متناسب کشیده شده باشد.
 • کف پا متناسب باشد.
 • پاها متمایل به بالا نباشند.
 • دست ها و پاها دو بُعدی کشیده شده باشند.
 • پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد.
 • هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد (دست نلرزیده باشد).
 • هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد( نقاشی دقیق باشد).
 • هماهنگی خطوط سر ( موها ودور سر به دقت کشیده شده باشد).
 • هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد.
 • هماهنگی خطوط دست ها و پاها حفظ شده باشد.
 • هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد.
 • گوش ها کشیده شده باشد.
 • تناسب گوش ها حفظ شده باشد.
 • مردمک چشم کشیده شده باشد.
 • تناسب چشم حفظ شده باشد.
 • در تصاویر نیمرخ و تمام رخ چشم دارای حالت باشد.
 • چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد.
 • برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد.
 • نیمرخ ناقص باشد(یعنی تنه و نیمرخ ناقص).
 • نیمرخ باشد.

 

آزمون تصویرآدمک گودیناف

و بررسی شخصیت کودک

بر اساس ترسیم آدمک

 

بررسی شخصیت کودک براساس ترسیم آدمک

دستور اجرا وشرایط بکار بستن آزمون

آزمون را می توان بصورت فردی یا گروهی اجرا کرد هرکودک یک جعبه مداد رنگی که شامل هفت رنگ است دریافت می کند.آبی، سبز، قرمز، زرد، بنفش ،قهوه ای وسیاه.

همچنین یک مداد سیاه یک مداد پاک کن ویک ورقه کاغذ به ابعاد 5/9×21 به صورت عمودی دراختیار کودک قرارداده می شود آزمایشگر به آزمودنی می گوید:

“روی این کاغذ یک آدمک (یا آدم)بکش تا آنجائیکه می شود قشنگ باشد واگر دلت خواست آن را رنگ کن” می گذاریم که آزمودنیها هرطور دلشان می خواهد مقاشی کنند بدون آنکه به آنها کمک کنیم ویا به انتقاد ارزشیابی یاتلقین مبادرت نمائیم فقط به آزمودنیها یی که تردید هائی نشان می دهند باید گفته شود، خوبه ادامه بده .

اگر کودکی به طرح پرسشهائی درباره شیوه اجرای ترسیم مبادرت کرد به او گفته می شود که” هرکاری می خواهی بکن، هرطور دلت می خواهد، همان جوری خوبه” .

آزمونی ها رامورد انتخاب جای نقاشی ابعاد آن ،استفاده ازکاغذ درجهتی غیر ازآنکه به وی ارائه شده است اضافه کردن عناصر دیگری غیر ازموضوع پیشنهاد شده .

رنگهای بکار رفته، یا اقناع از رنگ کرده و جز آن آزاد می گذاریم چه انتخاب ارتجالی همه این شیوه ها واجد معانی است .

می توان یک مداد تراش دراختیار آزمونی گذاشت تا هرکودک همه رنگها را در اختیار داشته باشد . نام ونام خانوادگی وتاریخ تولد کودک روی ورقه نوشته شود.

تذکر:اجرای دقیق این دستورالعمل بسیار اهمیت دارد تجربه نشان داده است که کوچکترین تغییری دردستوراجرا می تواند درتحقق ترسیم تغییرات مهمی ایجاد کند دستوراجرا باید نسبت به جنسیت واجد ابهام باشد.

وقتی آزمون بصورت فردی اجرا می شود یادداشت فرآیند کارآزمودنی بسیار آموزنده است ازکجا شروع می کند، چه چیزهایی راپاک می کند وتغییر می دهد کارش بصورت منظم وتعقلی است یابراساس الهامات لحظه ای و واجد برانگیختگی، همچنین باید گفته های ار تجایی کودک یادداشت شوند چه ازاین راه می توان اطلاعات جالبی بدست آورد که به روشن شدن معما ی پاره ای ازجنبه های غیر قابل درک ترسیم کمک می کنند.

این فایل ورد در 55 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

23,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.