معرفی سایت های Dictionary#

معرفی سایت های Dictionary#

#دیکشنری پارست
‏http://www.parset.com/Dic

‏Farsidic
‏http://www.farsidic.com

دیکشنری آریانپور
‏http://www.aryanpour.com

دیکشنری کمبریج
‏http://dictionary.cambridge.org/Default

دیکشنری آنلاین
‏http://dic.amdz.com

دیکشنری مذهبی
‏http://www.biblestudytools.net/Dictionaries/SmithsBibleDictionary/smt.cgi?number=T814

دیکشنری وبستر
‏http://www.m-w.com

دیکشنری بارتلی
‏http://www.bartleby.com/61/2/B0390200.html

دیکشنری نارسیس
‏http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp

دیکشنری وان لوک
‏http://www.onelook.com/?other=web1913&w=Book

دیکشنری آریا
‏http://www.ariadic.com

‏Persian Online Dictionary
‏http://www.wdgco.com/dic

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.