دانلود ترجمه مقاله ISSR (تکرارها توالی سادۀ اینتر) به عنوان نشانگرهای ژنتیکی در Noctuids(Lepidoptera

دانلود ترجمه مقاله ISSR (تکرارها توالی سادۀ اینتر) به عنوان نشانگرهای ژنتیکی در Noctuids(Lepidoptera

شناسایی ریزماهواره ها در بین Lepidoptera بسیار ضعیف بوده است. ما نشان داده ایم که انجام ISSR اکان پذیر است و کاربردپذیری آنها در تغییر specific-interو intra در برخی جمعیت های Noctuids را نشان خواهیم داد.

Lepidoptera نسبت به تغییرات آب و هوایی و زیستگاه حساس هستند.ما جمعیت های Noctuid را در زیستگاه های طبیعی و disturbed در Pyrenees کشور فرانسه آنالیز می کنیم.ما سعی کردیم که به یک روش چندبعدی قابل استفاده در تعین گونه ها دست یابیم تا بدین ترتیب تفاوت های ژنتیکی جزئی در ژنوم هستۀ بید(moth) را نشان دهیم.

در مقایسه با سایر حیوانات، مطالعات ریزماهواره ایی نسبتا کمی بر روی  Lepidoptera انجام گرفته است. تنها چند مطالعه ایت که بر روی ISSRکار کرده اند.یکی از دلایل آن ان است که تصور میشده  که ریزماهوارها در Lepidoptera وجود ندارد یااینکه به ندرت یافت می شوند. بااینحال،Meglecz و Solignac(1998) و Happer و دیگران مکان تکرارها را در ریزماهواره های حشرات با موفقیت تعیین کردندn(CA ).

ما دریافتم که :1) پرایمر n(CA ) بیشترین پروفایل های اطلاعات را ارائه می دهد 2) پروفایل های DNA بین گونه ها اساسا با هم فرق دارد 3) از مقایسۀ پروفایل های ISSR می توان برای مطالعۀ تغییر intra و inter با موفقیت استفاده کرد.

این فایل ورد در 3 صفحه به همراه اصل فایل پی دی اف به خدمتتون ارئه میشود.

7,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.