دانلود فایل راجب شهرداری دوگنبدان

مقدمه :

تهیه وتنظیم بودجه با پیدایش دولتها همراه بوده است ودرایران سابقه طولانی برای شکل اولیه آن وجود دارد . ایرانیان درکشور داری و ترتیب دفاتر دیوانی وگرفتن باج وخراج وعوارض گمرکی واجرای اصول مالی تبحر داشته اند . بسیاری ازملتهاترتیب کارهای دیوانی راازایرانیان فراگرفته اند ولی درتاریخ مالیه واقتصادکهن ایران بدرستی بررسی وپژوهش نشده است .

تاریخچه :

شهرداری دوگنبدان درتاریخ 1347 رسماً تأسیس گردید .

ایران شهرداری ابتدای امر از واحدهای کوچک تشکیل گردید که حوزه عملیات هریک محدود به چهارچوب شهر دوگنبدان قدیم خلاصه شده ولی شامل عملیات اجرایی وعمرانی و… نمی گردید .

پس ازگذشت چندین سال از تأسیس شهرداری وروند رو به رشد جمعیتی شهرستان نتیجتاً نیاز به تغییرات بافتی شهری امری ضروری به نظر آمد که خود باعث تغییرات کلی عملیات شهرداری گردید و تاکنون که این شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد قسمتهای مربوطه اداری و عمرانی وسیعتر و دارای امکانات لازم جهت انجام امور شهری و عمرانی گردیده است .

هم اکنون شهرداری دوگنبدان از واحدهای زیر تشکیل یافته است .

1-               واحد امور مالی

2-               واحد نوسان

5- واحد نقلیه

7- عمرانی

9- حقوقی

11- درآمد

2- واحد حراست

3-               واحد انبار

6- کارشناسی ساختمانی

8- بازرسی

10- روابط عمومی

12- کارآفرینی

واحد امور مالی :

کلیه فعالیتهای مالی شهرداری دوگنبدان برعهده امور مالی می باشد .

این فعالیتها شامل : هزینه ها و درآمدها و چگونگی بکارگیری این قسمت درجهت رونق امور شهرداری است .

امور مالی واحدهای زیر تشکیل یافته است :

  • واحد مالی : به طورکلی تحت ریاست امور مالی به سایر قسمتهای مربوطه رسیدگی کند .
  • اعتبارات : رسیدگی به فعالیتهای وبرنامه ریزی مالی یکسان شهرداری
  • واحد درآمد مالی : که همانطوریکه شخصی است رسیدگی به کلیه درآمدهای واحدهای گوناگون شهرداری است .

رسیدگی به عهده ریاست امورمالی می باشد .

این فایل ورد در 36 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

9,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.