دانلود فایل ورد گزارش کار آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد(I)


دانلود فایل ورد گزارش کار آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد(I)

گزارش اول : تست کشش

فهرست :

·       مقدمه                                                      3

·       منحنی تنش- کرنش                                       4

·       منحنی تنش- کرنش مهندسی                             4

·        منطقه ی کشسان یا الاستیک                             8

·       منطقه ی مومسان یا پلاستیک                           11

·       منحنی تنش- کرنش حقیقی                              20

·       توزیع کرنش در نمونه ی کششی                      24

·       بررسی اثر عوامل  مختلف در تست کشش            26

·       اثر آهنگ کرنش                                         26

·       اثر دما                                                    27

·       شرح آزمایش                                             28

·       نمونه های تست کشش                                   28

·       دستگاه کشش                                             30

·       نمونه ی فولادی استوانه ای                            32

·       نمونه ی فولادی تخت                                  37

·       نمونه ی آلومینیم استوانه ای                            41

·       نمونه ی آلومینیم تخت                                   45

·       پلیمر تخت                                                49

·       نمودار تنش- کرنش مهندسی پلیمر تخت               60

·       تحلیل ونتیجه گیری                                      62

·       سطح مقطع شکست نمونه ها                           68

مقدمه

آزمایش کشش مهندسی برای نشان دادن اطلاعات اساسی درباره ی استحکام مواد و به عنوان آزمایشی برای پذیرش خصوصیات ماده کاربرد زیادی دارد. در این آزمایش نمونه تحت نیروی کششی یک بعدی که به طور پیوسته زیاد می شود،قرار دارد و این در حالی است که ازدیاد طول نیز به طور همزمان مشاهده می شود. تنش-کرنش مهندسی بر اساس بار وارده-ازدیاد طول بنا می شود(شکل 1).

از روی منحنی تنش-کرنش می توان مقادیر تنش تسلیم نمونه، استحکام کششی ، ازدیاد طول و انرژی جذب شده توسط نمونه و… به دست آورد.

این فایل ورد در 72 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *