سالمونلوز در طیور


سالمونلوز در طیور

مقدمه
بدون شک بخشی از پیروزی‌ها و پیشرفتهایی که در زمینه علم پزشکی، دارو سازی زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی و صنعت تهیه و نگهداری مواد غذایی حاصل شده مدیون زحمات علمای میکروبیولوژی است. جهان امروز با مشکل کنترل میکروبهای بیماری‌زا بخصوص در کشورهای جهان سوم روبروست و دانشمندان در پی مقابله با آنها هستند.

یکی از این میکروبها سالمونلا است که باعث بیماری عفونی سالمونلوز در انسان و حیوانات می‌شود و ضررهای اقتصادی فراوانی به نسل بشری می‌زند.

یکی از راههای شایع انتقال سالمونلا در انسان مصرف و استفاده از گوشت‌ طیور آلوده به این میکرو ارگانیسم است. این آلودگی‌ها در طیور به سالمونلا ممکن است ناشی از تیفوئید طیور، بیماری پولوروم، پاراتیفوئید طیور و آریزونوز باشد. این بیماری همواره خسارات سنگین زیادی به اقتصاد کشور و جامعه بهداشت زده و همواره بهداشت بشری را تهدید کرده است.

با توجه به طولانی بودن دوره‌ بیماری و مقاومت زود هنگام سویه‌‌های سالمونلایی به آنتی بیوتیکها کنتر و درمان این بیماری مشکل است ازاین رو برای مبارزه با این بیماری باید از رشد و تکثیر باکرتی در کانون ایجادآلودگی جلوگیری شود.

انتقال بیماری سالمونلوز بیشتر از طریق دستگاه گوارش است. بنابراین آب و مواد غذایی آلوده و منشع مهم ایجاد سالمونلاوز است که باید آب را با روشهای تصفیه مناسب عاری از پاتوژن کنیم و در بین مواد غذایی گوشت طیور را باید با روشهای صحیح عمل آوریم و عرضه کنیم چون گوشت طیور یکی از مساعدترین ماده غذایی برای رشد سالمونلاها هستند. (7 و 1)

به امید داشتن جامعه‌ای عاری از آلودگی و بیماری و کشوری شاداب و تندرست.

مقدمه ………………………………..

فصل اول ……………………………..

کلیات ………………………………..

تاریخچه سالمونلا……………………….

شکل سالمونلا…………………………..

خصوصیات محیط کشت………………………

خواص بیوشیمیایی……………………….

ساختمان پادگنی سالمونلاها……………….

اهمیت پرگنه‌های S,R در آزمایشهای سرمی……..

تغییرات پادگنی………………………..

فرمول آنتی ژنتیک………………………

طبقه بندی سالمونلاها……………………

طبقه‌بندی سالمونلاها…………………….

طبقه‌بندی کامفم- وایت…………………..

حساسیت نسبت به باکتریوفاژها…………….

مقاومت ……………………………….

سهم…………………………………..

بیماریزائی و مکانیسم عمل آن…………….

فصل دوم……………………………….

سالمونلوز در پرندگان…………………..

وسعت واگیری و پراکندگی سالمونلا………….

دوره بیماری…………………………..

اپیدمیولوژی سالمونلا……………………

راههای انتقال بیماری…………………..

کیفیت بیماریزائی سالمونلا……………….

علائم بیماری…………………………..

کلیات سالمونلوز در پرندگان……………..

بیماری پلوروم (اسهال سفید)……………..

عامل بیماری…………………………..

طرز واگیری بیماری پلوروم……………….

انتقال بیماری…………………………

علائم بیماری و دوره آن………………….

علائم روی لاشه………………………….

علائم بیماری در مرغهای بالغ……………..

علائم کالبد گشائی………………………

تشخیص پلوروم………………………….

کنترل و پیشگیری در جوجه ‌مرغها…………..

کنترل و پیشگیری در بالغین………………

درمان ناقلین …………………………

تیفوئید مرغان…………………………

عامل بیماری…………………………..

خصوصیات کشت…………………………..

خصوصیات بیوشیمایی……………………..

بیماریزائی در انواع پرندگان ……………

سربیماری……………………………..

نشان‌های بیماری………………………..

آثار کالبد گشائی………………………

تشخیص ………………………………..

کنترل و پیشگیری ………………………

واکسیناسیون…………………………..

بیماری پاراتیفوئید پرندگان……………..

شیوع، انتشار و اثرات اقتصادی بیماری

سبب شناسی…………………………….

مواد لازم جهت رشد………………………

شکل پرگنه‌ها…………………………..

خواص شیمیایی………………………….

مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی و فیزیکی ….

قدرت زندگی پاراتیفوئیدها در بسر، مواد غذائی و گرد و خاک

قدرت پایداری سالمونلا در مدفوع و وسایل آلوده جوجه کشی

مدت پایداری در خاک،‌ آب و گیاهان…………

مدت پایداری در روی پوسته تخم مرغ و محتویات آن

مقاومت در مقابل آنتی بیوتیک و داروهای ضدعفونی

ساختمان پادگنی………………………..

فرمول پادگن و پراکندگی سالمونلاها در طیور ..

زهرابه………………………………..

بیماریزائی …………………………..

بیماریزائی در پرندگان جوان……………..

بیماریزائی در پرندگان بالغ……………..

واگیری پارا تیفوئید……………………

طرز انتقال بیماری بوسیله ناقلین و حاملین…

انتشار مستقیم عامل بیماری بوسیله تخمدان آلوده

آلودگی از طریق پوسته تخم مرغ……………

علائم بیماری…………………………..

شکل حاد بیماری در جوجه مرغها …………..

جراحات کالبد گشائی…………………….

تشخیص ………………………………..

جدا کرد عامل بیماری و تشخیص آن …………

سرولوژی……………………………….

درمان پیشگیری و کنترل …………………

بهداشت تخم مرغ و وسایل جوجه‌کشی………….

تولید تخم مرغ، جمع آوری و نگهداری آن ……

بهداشت گله مادر……………………….

طرز ضدعفونی تخم مرغها………………….

تمیز نمودن ماشین و اتاق جوجه کشی………..

بهداشت محیط جوجه کشی…………………..

شرایط بهداشتی در طول پرورش جوجه…………

آزمایشات سرولوژیکی…………………….

ایمنی ساختن ………………………….

بیماری آریزونوز……………………….

انتقال، ناقلین، مخازن………………….

درمان و پیشگیری……………………….

فصل سوم……………………………….

درمان سالمونلوز در طیور………………..

کنترل و پیشگیری سالمونلوز در طیور……….

واکنشهای سالمونلا در طیور

این فایل ورد در 160 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *