تأثیر فرهنگ در ساخت شهر

تأثیر فرهنگ در ساخت شهر (با تأکید بر فرهنگ اسلامی )

فهرست مطالب :

چکیده. 3

مقدمه. 3

روش پژوهش…. 4

مفهوم فرهنگ و ساخت… 4

رابطه فرهنگ و ساخت شهر. 5

فرهنگ سوسیالیسم و ساخت شهر. 6

فرهنگ غرب و ساخت شهر. 7

فرهنگ اسلامی و ساخت شهر. 9

نتیجه گیری.. 18

منابع و مآخذ. 19

چکیده
هدف از تدوین این  مقاله ، بررسی تأثیر فرهنگ در ساخت شهر در جوامع سوسیالیستی سابق ، سرمایه داری غرب و ایران است که از طریق روش بررسی « توصیفی ـ تحلیلی » انجام شده است .

فرهنگ سوسیالیزم سابق با تغییر ساخت شهرهای بلوک شرق ـ شکل ، مکان ، بافت و کارایی اقتصادی آن ها را دچار تحول نمود و جنبه های ساخت شهر را بر مبنای تراکم جمعیت ، دسترسی به زمین و نبود تفاوت های فضایی بین گروه های اجتماعی و اتکاء به خدمات خاص بهینه قرارداد و کوچک سازی را هویت بخشید. در غرب قبل از قرن بیستم فرهنگ (مذهبی ، زبانی ، نژادی ، طبقاتی و الگوها…) اشکال مختلف شهرهای فئودالی ، قرون وسطایی ، ماقبل صنعتی و صنعتی را شکل داد . بعد از آن هم مکاتب مختلف فرهنگی (مدرنیسم ، پسامدرنیسم و… ) اشکال خاصی از شهرها را ایجاد نموده است . فرهنگ پیش از اسلام در ایران ، تحت تسلط نظام اجتماعی و الگوهای پارسی ، هلنی و پارتی ریخت شناسی و ساخت خاصی از قهندژ، شارستان را پدید آورد، به نحوی که این ساخت نمودی طبقاتی داشت . در بعد از ورود اسلام به ایران ، فرهنگ تحت تأثیر اصول و عناصر اسلامی شهرها و محلات و مساکن را به وجود آورده است .

این فایل ورد در 19 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

20,000 ریال – Download


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + دو =