دانلود رساله خانه مد و لباس – معماری طرح نهایی

فصل اول:

مبانی نظری طراحی معماری

شناخت موضوع

1-1        مـــــد از نزدیــک……………………………………………………………………………………………………… 1

1-1-1   تعریف مد ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

2-1-1  پیامدهای بصری مد ……………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-3   تعریف لباس   ……………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-4   جایگاه مد در فرهنگ  ………………………………………………………………………………………………..  4

1-1-5   رابطه لباس با فرهنگ  ……………………………………………………………………………………………….  5

1-1-6   لباس ایرانیان  ……………………………………………………………………………………………………………  9

1-1-7   تاریخچه لباس  ……………………………………………………………………………………………………….  11

1-1-8   پوشاک ایرانیان  ………………………………………………………………………………………………………  12

1-1-8-1 دوران قبل از اسلام  ………………………………………………………………………………………………  12

1-1-8-2 دوران بعد از اسلام  ………………………………………………………………………………………………..  25

1-1-8-3 دوران معاصر  ………………………………………………………………………………………….. ………….  38

1-1-9      مد و حضورش در ایران  …………………………………………………………………………………………  42

1-1-10   امکانات اجرایی شوی لباس در ایران و بررسی مشکلات  …………………………………………..  48

 

1-2         هنـر مــد

1-2-1     تمرینات موازی در مد ومعماری ………………………………………………………………………………  51

1-2-1-1                   مرکزخریدمیکی موتوگینزا ۲………………………………………………………………………  52

1-2-1-2                   پایانۀ بین­ المللی بندر یوکوهاما  …………………………………………………………………  53

1-2-1-3                   طرح آزمایشی سقف با قالب فلزی، سالن کنسرت والت دیسنی  ………………………  54

1-2-1-4                   دو گذر به بیرون ودرون ؛ کاری از یوشیکی هیشی­نوما  …………………………………  55

1-3   مــد و دنیـای روز

1-3-1    تاریخچه برندهای معروف دنیا  …………………………………………………………………………….  56

1-3-1-1       شانل  ………………………………………………………………………………………………………….  56

1-3-1-2       روبرتو کاوالی  ………………………………………………………………………………………………  57

1-3-1-3       جورجیو آرمانی  …………………………………………………………………………………………….  58

1-4   مـــد و فــــن آوری

1-4-1 پارک فرهنگی و فناوری مد و لباس  ………………………………………………………………………..  59

1-4-2  جامعه شناختی و روانشناختی مد و مدگرایی  ………………………………………………………………  62

1-4-3  مد و روان شناسی  ……………………………………………………………………………………………….  65

1-4-4  مد و تبلیغات  ……………………………………………………………………………………………………..  65

1-5      شناسه کلی موزه ها

1-5-1  اهداف عمومی  …………………………………………………………………………………………………………  66

1-5-1-1 نقش موزه ها در حفظ میراث فرهنگی و ارتقاء فرهنگی جامعه  …………………………………..  67

1-5-1-2  آموزش در موزه ها  ………………………………………………………………………………………………  71

1-5-1-3 تحقیق در موزه ها  ………………………………………………………………………………………………..  73

1-5-1-4  تجهیز موزه ها  …………………………………………………………………………………………………….  78

1-5-2  گونه شناسی  ……………………………………………………………………………………………………………  80

1-5-2-1 طبقه بندی موضوعی موزه ها  ………………………………………………………………………………..  80

1-5-2-2 ویژ گی های مجموعه ها در موزه ها  ………………………………………………………………………  81

1-5-2-3 مقیاس عملکردی موزه ها  ……………………………………………………………………………………..  82

1-5-3 مکان یابی  ……………………………………………………………………………………………………………….  82

1-5-3-1  مخاطبین موزه ها  ………………………………………………………………………………………………..  84

1-5-3-2  مکانیابی موزه ها در داخل شهرها  ………………………………………………………………………….  84

1-5-3-3  مکانیابی موزه ها در خارج شهرها  ………………………………………………………………………….  86

1-5-3-4  مکانیابی موزه های در مناطق ویژه  ……………………………………………………………………….  88

 

فصل دوم :

بررسی نمونه های مشابه

2-1      نمونه خارجی  …………………………………………………………………………………………………………..  89

1-1-2    موزه مد وای تینک در ژاپن  ……………………………………………………………………………………..  89

2-1-2  موزه مد Vertical Omotesando / Wai Think Tank  …………………………..  92

3-1-2مرکز مد و زیبایی و استودیو رقص ANZAS  …………………………………………………………  99

4-1-2مجموعه پرادا در سئول  ………………………………………………………………………………………..  101

2-2      نمونه داخلی  ………………………………………………………………………………………………………….  106

2-2-1  مجموعه راه هنر پاراکس …………………………………………………………………………………………  106

2-2-2  پارک فن آوری مد  …………………………………………………………………………………………………  108

فصل سوم :

ضوابط و استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی

3-1    تهیه استانداردها  ………………………………………………………………………………………………………  114

3-2   بخش های مختلف طرح  ……………………………………………………………………………………………  139

3-3   رهنمودهای برنامه ریزی  ……………………………………………………………………………………………  142

3-3-1  ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی  ……………………………………………………………….  143

3-3-1-1  فضاهای عملیاتی موزه  ……………………………………………………………………………………….  143

3-3-1-2  فضاهای عمومی  ……………………………………………………………………………………………….  147

3-3-1-3  فضاهای اطلاع رسانی ، آموزشی  …………………………………………………………………………  148

3-3-1-4  فضای پشتیبانی و خدماتی  ………………………………………………………………………………….  153

3-4   ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فضایی و طراحی موزه  ……………………………………………..  157

3-4-1  ارتباط موزه با بافت شهری  ……………………………………………………………………………………..  159

3-4-2  دسترسی و ورود  …………………………………………………………………………………………………….  160

3-4-3  ساختار عمومی موزه  ………………………………………………………………………………………………  161

3-5  رهنمودهای طراحی  ……………………………………………………………………………………………………  164

3-5-1  نحوه استقرار و نصب اشیا نمایشی  …………………………………………………………………………..  168

3-5-2  نورپردازی  ……………………………………………………………………………………………………………..  168

3-5-3  حرکت و دسترسی  ………………………………………………………………………………………………….  172

3-5-4  توسعه موزه ها  ………………………………………………………………………………………………………  176

فصل چهارم :

اقلیم

4-1      بررسی خصوصیات اقلیمی استان و شهرتهران  ……………………………………………………….  190

4-1-1   شناخت عوامل  اقلیمی  ………………………………………………………………………………………….  190

4-1-2   شناخت اقلیم تهران  ………………………………………………………………………………………………  192

4-2      توصیف آب و هوای تهران  ……………………………………………………………………………………..  194
4-3      اصول اجرایی وعملی طراحی دراین اقلیم  ………………………………………………………………..  196

منابع

این فایل به صورت فایل پی دی اف تقدیم شما خواهد گردید.

20,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت − سه =