دانلود رساله خانه مد و لباس – معماری طرح نهایی


فصل اول:

مبانی نظری طراحی معماری

شناخت موضوع

1-1        مـــــد از نزدیــک……………………………………………………………………………………………………… 1

1-1-1   تعریف مد ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

2-1-1  پیامدهای بصری مد ……………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-3   تعریف لباس   ……………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-4   جایگاه مد در فرهنگ  ………………………………………………………………………………………………..  4

1-1-5   رابطه لباس با فرهنگ  ……………………………………………………………………………………………….  5

1-1-6   لباس ایرانیان  ……………………………………………………………………………………………………………  9

1-1-7   تاریخچه لباس  ……………………………………………………………………………………………………….  11

1-1-8   پوشاک ایرانیان  ………………………………………………………………………………………………………  12

1-1-8-1 دوران قبل از اسلام  ………………………………………………………………………………………………  12

1-1-8-2 دوران بعد از اسلام  ………………………………………………………………………………………………..  25

1-1-8-3 دوران معاصر  ………………………………………………………………………………………….. ………….  38

1-1-9      مد و حضورش در ایران  …………………………………………………………………………………………  42

1-1-10   امکانات اجرایی شوی لباس در ایران و بررسی مشکلات  …………………………………………..  48

 

1-2         هنـر مــد

1-2-1     تمرینات موازی در مد ومعماری ………………………………………………………………………………  51

1-2-1-1                   مرکزخریدمیکی موتوگینزا ۲………………………………………………………………………  52

1-2-1-2                   پایانۀ بین­ المللی بندر یوکوهاما  …………………………………………………………………  53

1-2-1-3                   طرح آزمایشی سقف با قالب فلزی، سالن کنسرت والت دیسنی  ………………………  54

1-2-1-4                   دو گذر به بیرون ودرون ؛ کاری از یوشیکی هیشی­نوما  …………………………………  55

1-3   مــد و دنیـای روز

1-3-1    تاریخچه برندهای معروف دنیا  …………………………………………………………………………….  56

1-3-1-1       شانل  ………………………………………………………………………………………………………….  56

1-3-1-2       روبرتو کاوالی  ………………………………………………………………………………………………  57

1-3-1-3       جورجیو آرمانی  …………………………………………………………………………………………….  58

1-4   مـــد و فــــن آوری

1-4-1 پارک فرهنگی و فناوری مد و لباس  ………………………………………………………………………..  59

1-4-2  جامعه شناختی و روانشناختی مد و مدگرایی  ………………………………………………………………  62

1-4-3  مد و روان شناسی  ……………………………………………………………………………………………….  65

1-4-4  مد و تبلیغات  ……………………………………………………………………………………………………..  65

1-5      شناسه کلی موزه ها

1-5-1  اهداف عمومی  …………………………………………………………………………………………………………  66

1-5-1-1 نقش موزه ها در حفظ میراث فرهنگی و ارتقاء فرهنگی جامعه  …………………………………..  67

1-5-1-2  آموزش در موزه ها  ………………………………………………………………………………………………  71

1-5-1-3 تحقیق در موزه ها  ………………………………………………………………………………………………..  73

1-5-1-4  تجهیز موزه ها  …………………………………………………………………………………………………….  78

1-5-2  گونه شناسی  ……………………………………………………………………………………………………………  80

1-5-2-1 طبقه بندی موضوعی موزه ها  ………………………………………………………………………………..  80

1-5-2-2 ویژ گی های مجموعه ها در موزه ها  ………………………………………………………………………  81

1-5-2-3 مقیاس عملکردی موزه ها  ……………………………………………………………………………………..  82

1-5-3 مکان یابی  ……………………………………………………………………………………………………………….  82

1-5-3-1  مخاطبین موزه ها  ………………………………………………………………………………………………..  84

1-5-3-2  مکانیابی موزه ها در داخل شهرها  ………………………………………………………………………….  84

1-5-3-3  مکانیابی موزه ها در خارج شهرها  ………………………………………………………………………….  86

1-5-3-4  مکانیابی موزه های در مناطق ویژه  ……………………………………………………………………….  88

 

فصل دوم :

بررسی نمونه های مشابه

2-1      نمونه خارجی  …………………………………………………………………………………………………………..  89

1-1-2    موزه مد وای تینک در ژاپن  ……………………………………………………………………………………..  89

2-1-2  موزه مد Vertical Omotesando / Wai Think Tank  …………………………..  92

3-1-2مرکز مد و زیبایی و استودیو رقص ANZAS  …………………………………………………………  99

4-1-2مجموعه پرادا در سئول  ………………………………………………………………………………………..  101

2-2      نمونه داخلی  ………………………………………………………………………………………………………….  106

2-2-1  مجموعه راه هنر پاراکس …………………………………………………………………………………………  106

2-2-2  پارک فن آوری مد  …………………………………………………………………………………………………  108

فصل سوم :

ضوابط و استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی

3-1    تهیه استانداردها  ………………………………………………………………………………………………………  114

3-2   بخش های مختلف طرح  ……………………………………………………………………………………………  139

3-3   رهنمودهای برنامه ریزی  ……………………………………………………………………………………………  142

3-3-1  ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی  ……………………………………………………………….  143

3-3-1-1  فضاهای عملیاتی موزه  ……………………………………………………………………………………….  143

3-3-1-2  فضاهای عمومی  ……………………………………………………………………………………………….  147

3-3-1-3  فضاهای اطلاع رسانی ، آموزشی  …………………………………………………………………………  148

3-3-1-4  فضای پشتیبانی و خدماتی  ………………………………………………………………………………….  153

3-4   ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فضایی و طراحی موزه  ……………………………………………..  157

3-4-1  ارتباط موزه با بافت شهری  ……………………………………………………………………………………..  159

3-4-2  دسترسی و ورود  …………………………………………………………………………………………………….  160

3-4-3  ساختار عمومی موزه  ………………………………………………………………………………………………  161

3-5  رهنمودهای طراحی  ……………………………………………………………………………………………………  164

3-5-1  نحوه استقرار و نصب اشیا نمایشی  …………………………………………………………………………..  168

3-5-2  نورپردازی  ……………………………………………………………………………………………………………..  168

3-5-3  حرکت و دسترسی  ………………………………………………………………………………………………….  172

3-5-4  توسعه موزه ها  ………………………………………………………………………………………………………  176

فصل چهارم :

اقلیم

4-1      بررسی خصوصیات اقلیمی استان و شهرتهران  ……………………………………………………….  190

4-1-1   شناخت عوامل  اقلیمی  ………………………………………………………………………………………….  190

4-1-2   شناخت اقلیم تهران  ………………………………………………………………………………………………  192

4-2      توصیف آب و هوای تهران  ……………………………………………………………………………………..  194
4-3      اصول اجرایی وعملی طراحی دراین اقلیم  ………………………………………………………………..  196

منابع

این فایل به صورت فایل پی دی اف تقدیم شما خواهد گردید.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *